Dotychczasowe kierownictwo firmy  GE Capital Equity ma pozostać na stanowiskach. Nieoficjalnych źródła oceniają wartość transakcji na 500 mln dolarów.

GE Capital Equity do tej pory zainwestowało ponad 1 mld dolarów w ponad 360 firm z różnych branż. Wg wcześniej ogłaszanych planów General Electric chce wrócić do swych biznesowych korzeni i sprzedać większość spółek sektora branży finansowej, by skupić się na przemyśle i energetyce. Wg wypowiedzi koncernu, zostaną zachowane jedynie podmioty finansowe bezpośrednio powiązane z głównym profilem biznesowym potentata.

Ardian jest niezależną firmą zarządzającą funduszami private equityo wartości 50 mld dolarów w Europie, Ameryce Północnej i Azji.