"Polski rynek przemysłowo-magazynowy zamknął rok rekordową podażą na poziomie ponad 4,4 mln mkw. po okresie intensywnej aktywności deweloperskiej, Miało to miejsce na tle stosunkowo silnego popytu w ciągu całego roku, przy czym popyt sięgnął blisko 6,7 mln mkw. i był to drugi najwyższy poziom w historii. To pokazuje, że polski rynek magazynowy i przemysłowy pozostaje bardzo atrakcyjną destynacją w Europie" - mówi Jakub Kurek, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, Newmark Polska. "W 2023 roku spodziewany jest wzrost koncentracji na redefinicji łańcuchów dostaw, optymalizacji kosztów i oszczędności. Tymczasem całkowite zasoby przemysłowe Polski przekroczą granicę 30 mln m2."

Na koniec 2022 r. całkowite zasoby przemysłowe i magazynowe w Polsce wyniosły 28,3 mln m2, co oznacza wzrost o 18,9% w ciągu roku. W ubiegłym roku nowa podaż osiągnęła rekordowy poziom 4,4 mln m2, co stanowi wzrost o ponad 42% w stosunku do roku 2021. That said, new completions in the fourth quarter of 2022 amounted to just over 820,000 sqm, down by close to 31% compared to the third quarter.

Na koniec grudnia 2022 r. w budowie znajdowało się ponad 3,4 mln m2 powierzchni magazynowej i przemysłowej, co stanowi spadek o 14,6% w stosunku do trzeciego kwartału 2022 r. i o blisko 30% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 r., kiedy to pula projektów wynosiła ponad 4,8 mln m2, najwięcej w historii. Sugeruje to, że deweloperzy przyjęli bardziej ostrożne podejście do rozpoczynania nowych projektów, oczekując, że nowe inwestycje będą wynajęte w co najmniej 50% przed rozpoczęciem budowy. Zdecydowanie największy spadek aktywności deweloperskiej w ciągu roku (Q1 vs Q4 2022) odnotowano w Polsce Centralnej (blisko 388 100 m2, spadek o 51%) oraz na Dolnym Śląsku (237 700 m2, spadek o 38%).

Aktywność najemców pozostawała stosunkowo silna w całym 2022 roku. Całkowity popyt wyniósł blisko 6,7 mln m2, co jest drugim najsilniejszym wynikiem w historii polskiego rynku przemysłowego i 8,9% poniżej rekordowego wyniku z 2021 roku. Aktywność najemcza za czwarty kwartał 2022 r. wyniosła prawie 1,53 mln m2, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. Najlepiej prosperującym kwartałem w 2022 roku były trzy miesiące do czerwca, w których zawarto 2,09 mln m2 transakcji. Popyt netto na powierzchnie magazynowe i przemysłowe wyniósł 4,46 mln m2, co stanowi 67% popytu brutto.

W 2022 r. nowe umowy najmu stanowiły 60% wszystkich transakcji, na drugim miejscu znalazły się odnowienia i ekspansje, które stanowiły odpowiednio 33% i 7%. Rosnący nacisk najemców na optymalizację kosztów sprawił, że odnowienia zwiększyły swój udział w całkowitym popycie do ponad 40% w czwartym kwartale 2022 roku. Warto również zauważyć, że w 2022 r. zawarto 345 200 m2 transakcji na podstawie krótszych umów najmu do jednego roku.

Największe transakcje 2022 roku to m.in. odnowienie przez VidaXL umowy najmu na 123 000 m2 w VidaXL BTS Września oraz wynajęcie przez BestSecret 90 000 m2 w swoim obiekcie BTS zrealizowanym przez Panattoni.

Na koniec grudnia 2022 r. ogólny wskaźnik pustostanów w Polsce wyniósł 4,1%, co oznacza niewielki spadek o 0,2 pp. w ujęciu kwartalnym, ale wzrost o 0,4 pp. w ujęciu rocznym. Pustostany obejmowały 1,17 mln m2 w istniejących budynkach i 1,56 mln m2 w projektach będących w trakcie realizacji.

Wzrost czynszów magazynowych, który w 2022 r. wynosił średnio 15-20%, osiągając maksimum na poziomie 30% i różniąc się w zależności od lokalizacji, zaczyna się obecnie stabilizować. Polska pozostaje jednak bardzo konkurencyjną destynacją dla inwestycji magazynowych i przemysłowych w Europie, a czynsze wywoławcze w nowo budowanych magazynach stoją na poziomie ponad 4 euro/mkw.

"Stosunkowo wysokie koszty budowy i ograniczenia w finansowaniu będą wpływać na aktywność deweloperską w Polsce przez cały rok 2023. Oczekuje się, że ten trend utrzyma się co najmniej do drugiej połowy roku" - mówi Agnieszka Giermakowska, Research & Advisory Director, ESG Lead, Newmark Polska. "Deweloperzy będą coraz chętniej angażować się w projekty typu BTS lub BTO, a budowę spekulacyjną podejmą głównie gracze rynkowi, polegający na własnym finansowaniu. Dodatkowo, w dążeniu do optymalizacji, rynek przemysłowy będzie coraz częściej przenosił swoją uwagę na rozwiązania zrównoważone i ESG."

Źródło:property-forum.eu