Kampania ma na celu przypomnieć, że zrównoważone budynki oferują jeden z najlepszych i najbardziej efektywnych kosztowo sposobów na zmniejszenie zmian klimatu i utrzymanie limitu wzrostu globalnej temperatury o dwa stopnie.

Przesłanie jest proste: dzięki budowaniu według zasad zrównoważonego rozwoju nie tylko nie przekroczymy tego limitu, ale także podniesiemy standard swojego życia.

Kampania naświetli kluczową rolę zielonych budynków w redukcji emisji i tworzeniu ekonomicznych i społecznych korzyści.

Połączy się także z Buildings Day – pierwszym w historii całodziennym wydarzeniem podczas konferencji COP poświęconym w całości sektorowi budownictwa i jego roli w zmniejszeniu wpływu na środowisko. W trakcie Buildings Day zostaną oficjalnie ogłoszone globalne zobowiązania WorldGBC i krajowych GBCs, w tym Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

 

Zobowiązanie to, brzmiące jak poniżej:

1. Budynki Net Zero Carbon

2. Efektywność energetyczna i głęboka renowacja istniejących budynków

zostało poparte przez następujących członków PLGBC:

- Armstrong

- Cemex

- Grontmij

- Klaster Zrównoważona Infrastruktura

- Lafarge

- Skanska Property Poland

- visio | architects and consultantsa

 

więcej informacji: www.plgbc.org.pl