Formalne połączenie obu podmiotów nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku oraz praw Sealand Logistics na C.Hartwig Gdynia. W konsekwencji C.Hartwig Gdynia – najstarsza polska firma spedycyjna, działający nieprzerwanie od 1858 roku – będzie kontynuować dotychczasową działalność Sealand Logistics, umacniając swoją pozycję jednego z liderów polskiego rynku morskich przewozów kontenerowych i multimodalnych.

Zespół przejmowanej spółki dołączy do doświadczonego zespołu C.Hartwig Gdynia i będzie wspólnie oferował klientom dotychczasowe usługi pod marką C.Hartwig Gdynia. Fuzja obu firm pozwoli na dostarczenie klientom bardziej konkurencyjnych rozwiązań świadczonych przez jedną firmę. Klienci C.Hartwig Gdynia zyskają dodatkowe możliwości w transporcie towarów, w szczególności w spedycji kontenerowej. Dla dotychczasowych klientów Sealand Logistics połączenie obu podmiotów oznacza znaczne poszerzenie wachlarza oferowanych usług – C.Hartwig Gdynia ma bowiem specjalistyczny dział spedycji targowej, ponad 7 tyś. m2 powierzchni magazynowych oraz dział transportu drogowego, realizujący usługi w oparciu o własną flotę samochodową. Ponieważ posiada spółki zależne w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech, obejmuje całość łańcucha logistycznego swoich klientów. C.Hartwig Gdynia jest jedynym z nielicznych polskich spedytorów, który wykonuje usługi przewoźnika NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) w obrotach między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Zgodnie z licencją przyznaną przez FMC (Federal Maritime Commission), oferuje bezpośrednie przewozy dom-dom w relacji Polska-USA i USA-Polska na bazie własnego konosamentu.

Spółka Sealand Logistics weszła w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics w połowie 2016 roku, uzupełniając kompetencje Grupy w zakresie spedycji kontenerowej i międzynarodowego transportu morskiego.

C.Hartwig Gdynia z Grupy Kapitałowej OT Logistics jest spółką oferującą kompleksowe usługi z zakresu spedycji morskiej, lądowej i lotniczej, istniejącą na rynku od 1858 roku. Dążenie do utrzymania długoterminowych relacji z klientami jest czynnikiem motywującym firmę do ciągłej optymalizacji kosztów dla swoich partnerów biznesowych oraz do dbałości o najwyższą jakość usług i satysfakcję klienta. Nad zapewnieniem jak najwyższych standardów czuwa zespół blisko 260 doświadczonych specjalistów potrafiących szybko dostosować się do dynamicznie rozwijającego się otoczenia biznesowego. Firma posiada własne spółki zależne w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Oferuje swoje usługi w krajach Europy i Ameryki Płn. W swym portfolio ma już ponad 5 tysięcy klientów krajowych i zagranicznych, rocznie obsługując ponad 30 tysięcy kontenerów i przewożąc ponad 15 mln ton ładunków.

Sealand Logistics to firma spedycyjna, której dynamiczny rozwój w 2016 roku został wyróżniony nagrodą „Diamentów Forbesa” przyznawaną przez prestiżowy miesięcznik finansowy. Pomimo dość krótkiej historii, spółka pretenduje do miana lidera rynku spedycji kontenerowej w Polsce. Około pięćdziesięcioosobowy zespół może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w branży międzynarodowego transportu morskiego. Sealand Logistics w swojej bogatej ofercie posiada również usługi spedycji lotniczej, kolejowej oraz drogowej. Działa na wszystkich kierunkach geograficznych, współpracuje z wiodącymi światowymi armatorami i zawiera kontrakty na fracht morski 
do i z Dalekiego i Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Australii oraz całej Europy. Spółka Sealand Logistics weszła w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics w 2016 roku.

OT Logistics S.A. to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródlądowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. W 2016 r. Grupa wypracowała 712,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 10,0 mln zł. Akcje OT Logistics od 2013 r. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Source: gospodarkamorska.pl