Emisja wynika z programu emisji obligacji przygotowanego jeszcze w 2011 roku. Przy współpracy z mBankiem 22 października wyemitowano obligacje kuponowe na kwotę 230 mln złotych. Program emisji przygotowywano już przed czterema laty.

Cena emisyjna i wartość nominalna jednej obligacji to 1000 złotych, ostateczną datę wykupu przewidziano na 23 kwietnia 2018 roku. Papiery oprocentowane są zgodnie ze wskaźnikiem WIBOR 6M plus marża.

Obligacje nie są zabezpieczone. Na dzień 30 czerwca br. łączne zadłużenie spółki wynosiło 981 mln złotych.

- W ocenie zarządu spółki Echo Investment w okresie ważności wyemitowanych obligacji, ogólne zobowiązania Echo Investment będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia kształtują się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji - jak brzmi komunikat spółki.

 

Echo Investment SA to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma zrealizowała ponad 100 projektów w kilkudziesięciu miastach Polski o łącznej powierzchni ponad 900 tys. mkw. Spółka prowadzi również inwestycje w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.