Ponadto dodaje:

– Rok 2015 był dla nas czasem intensywnej pracy nad naszym portfelem nieruchomości, dzięki czemu udało nam się utrzymać wskaźnik najmu na poziomie 92 proc. oraz przyspieszyć realizację inwestycji i najmu naszych kluczowych projektów: Galerii Północnej w Warszawie, drugiego etapu University Business Park Office w Łodzi i drugiego etapu Fortyone w Belgradzie o łącznej wartości 200 milionów euro. Dzięki środkom uzyskanym w pomyślnie zakończonym procesie podniesienia kapitału udało nam się ponownie wkroczyć na zdefiniowaną w naszej strategii ścieżkę zakupów, finalizując trzy transakcje o łącznej wartości 102 mln euro. Pozytywne zmiany w obszarze naszej działalności operacyjnej przełożyły się także na solidne wyniki finansowe za rok 2015.

 

W trakcie minionych 12 miesięcy, GTC nie tylko skupiło się na zarządzaniu nieruchomościami biurowymi i handlowymi związanymi z działalnością podstawową, ale również przyspieszyło rozwój. W październiku 2015 r. GTC oficjalnie otworzyło pierwszy budynek wchodzący w skład nowego kompleksu biurowego Fortyone w Belgradzie. Budynek o powierzchni ponad 10 700 m kw. osiągnął 88% najmu.

 

Obecnie GTC jest w fazie realizacji i przednajmu trzech dużych inwestycji:

- Galerii Północnej – centrum handlowego w Warszawie; całkowita wartość inwestycji to 170 mln euro;

- drugiego etapu kompleksu biurowego University Business Park w Łodzi; całkowita wartość inwestycji to 15 mln euro;

- drugiego etapu kompleksu biurowego Fortyone w Belgradzie; całkowita wartość inwestycji to 11 mln euro.

 

GTC ruszyło pełną parą z nowymi projektami deweloperskimi o łącznej powierzchni biurowej i handlowej 90 000 m kw. w trzech projektach w zaawansowanej fazie realizacyjnej. Celem realizowanej strategii jest realizowanie potrzeb najemców, zarówno obecnych, jak i przyszłych. Dowodem na przewagę projektów GTC nad konkurencją jest wysoki poziom najmu – we wszystkich realizowanych projektach komercjalizacja przekracza 60% (uwzględniając umowy najmu i listy intencyjne).

 

kilka kluczowych danych finansowych opublikowanych przez spółkę:

- Całkowite przychody wyniosły 117 mln euro w 2015 r. w porównaniu z 124 mln euro w 2014 r., głównie w wyniku sprzedaży niektórych nieruchomości, jak również spowolnienia tempa sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych ze względu na znaczne zmniejszenie dostępnych zapasów.

- NOI (przychody netto z działalności operacyjnej) wyniósł 80 mln euro w 2015 r. w porównaniu z 81 mln euro w 2014 r., głównie w wyniku sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz, Galerii Buzau, Jarosova i Avenue Mall Osijek. 

- Koszty administracyjne, wyłączając wpływ rezerwy na koszty programu motywacyjnego, spadły do 10 mln euro w 2015 r. głównie dzięki zwiększeniu efektywności kosztowej. Rozpoznano koszty z tytułu wyceny rynkowej programu akcji fantomowych w wysokości 1 mln euro w 2015 r. wobec przychodów w wysokości 3 mln euro w 2014 r.

- Zysk netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych wyniósł 26 mln euro w 2015 r. wobec straty netto 194 mln euro w 2014 r., głównie dzięki projektom deweloperskim w fazie realizacji: Galerii Północnej, University Business Park i Fortyone.

- Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 56 mln euro w 2015 r. w porównaniu do 195 mln euro straty w 2014 r. głównie dzięki rozpoznaniu zysku netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych w wysokości 26 mln euro w połączeniu ze znaczącym spadkiem kosztów finansowych netto.

- Zysk netto wyniósł 44 mln euro w 2015 r., w porównaniu do straty netto wynoszącej 207 mln euro w 2014 r.

- Wartość nieruchomości wzrosła do 1 324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. wobec 1 293 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. 79% portfela stanowią nieruchomości generujące przychody, a dodatkowych 8% portfela to projekty deweloperskie w fazie realizacji.

- Poziom zadłużenia i zobowiązań finansowych został obniżony do 717 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. z 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,6 roku, a średni koszt obsługi długu spadł do 3,4% w skali roku.

- Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły do 169 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. z 81 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r.,

- Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 39,4% na dzień 31 grudnia 2015 r. w porównaniu do 54% na dzień 31 grudnia 2014 r.

 

pełne dane finansowe dostępne są na stronie www.gtc.com.pl