Spośród ostatnich 35 projektów inwestycyjnych z sektora produkcyjnego ulokowanych w mieście – 9 stanowiło przykłady bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Niemiec, Włoch, Holandii, Ukrainy, Malezji, Izraela czy Danii. W sektorze motoryzacyjnym i elektromaszynowym dominuje przede wszystkim kapitał niemiecki, natomiast liczne są także inwestycje firm belgijskich czy francuskich.

Jako przykład najnowszych inwestycji z Niemiec ulokowanych w Lublinie w ciągu ostatniego roku warto wymienić projekty firm Data Modul czy Turck. Data Modul to globalny koncern specjalizujący się w dziedzinie rozwiązań wizualnych, produkujący innowacyjne zespoły elektroniczne wbudowane w komputery PC oraz płaskie monitory panelowe. Nowoczesny obiekt produkcji ekranów LCD z centrum logistycznym o powierzchni 16 tys. m2 usytuowany jest na terenie parku przemysłowego Panattoni Europe w Lublinie. Zatrudnienie znajdzie tu docelowo ok. 250 osób. 220 nowych miejsc pracy zostanie z kolei utworzonych w powstającym zakładzie produkcyjnym firmy Turck zlokalizowanym w parku logistycznym MLP Lublin. Turck to rodzinna firma zatrudniająca obecnie ponad 4800 pracowników w ponad 30 oddziałach oraz w placówkach swoich partnerów, działających na terenie 60 krajów. Specjalizuje się w dziedzinie czujników, systemów fieldbus, connectivity, interfejsów HMI oraz systemów RFID.

Zainteresowanie inwestorów branżą maszynową i motoryzacyjną w Lublinie stanowi konsekwencję przyjętej przez miasto strategii wspierania branż o wyraźnym potencjale intelektualnym i tradycjach gospodarczych. Fakt, iż miasto Lublin stawia na rozwój branży motoryzacyjnej, wynika z wieloletnich tradycji sięgających okresu międzywojennego. Kompetencje i doświadczenie pracowników dawnych zakładów, m.in. Fabryki Samochodów Ciężarowych czy Daewoo, z powodzeniem wykorzystywane są przez zagranicznych graczy z sektora motoryzacyjnego lokujących się w Lublinie. Tworzeniu dobrego klimatu dla przemysłu motoryzacyjnego w ostatnich latach sprzyjały inwestycje infrastrukturalne, przede wszystkim Port Lotniczy Lublin otwierający miasto na świat, a także budowa trasy S17 łączącej Lublin z Warszawą oraz S19 stanowiącej połączenie z Białymstokiem i Rzeszowem.

Odpowiedzią miasta na potrzeby płynące od inwestorów, którzy nie chcą budować własnych obiektów na terenach typu greenfield, była dywersyfikacja oferty inwestycyjnej Lublina i współpraca z największymi deweloperami na rynku, takimi jak Panattoni Europe, MLP czy Goodman w zakresie rozwoju projektów BTS. Należy podkreślić, że również przedstawiciele lokalnego biznesu aktywnego na rynku nieruchomości, m.in. TBV Investment czy JJK Property włączyli się w ten nurt, czego wyrazem są będące w przygotowaniu inwestycje przemysłowe o łącznej powierzchni 65 tys. m2. W konsekwencji znacząco wzrosła pozycja konkurencyjna miasta i Lublin stał się znacznie atrakcyjniejszy dla krajowych i zagranicznych inwestorów, szukających gotowych powierzchni do zagospodarowania. To właśnie z tego względu bawarski koncern ABM Greiffenberger, specjalizujący się m.in. w produkcji innowacyjnych silników elektrycznych, zdecydował się na Lublin jako miejsce swojej inwestycji.

Wzrost obecności podmiotów z kapitałem zagranicznym na rynku lubelskim jest także nierozerwalnie związany ze wzrostem podaży nowoczesnych powierzchni biurowych w mieście, który w ciągu ostatnich 5 lat urósł ponad dwukrotnie. Aktualnie w Lublinie inwestorzy mają do dyspozycji ponad 205 tys. m2 wysokiej jakości powierzchni biurowej, głównie w klasie A i B/B+, przy aktualnym wskaźniku pustostanów na poziomie 15%. Po ukończeniu realizowanych projektów podaż zwiększy się o kolejne 56 tys. m2 nowoczesnej powierzchni. Co ważne, średnie stawki najmu kształtują się na poziomie o ok. 15% niższym niż w głównych ośrodkach biznesowych w Polsce. Dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej przyciąga do Lublina inwestorów z obszaru usług dla biznesu. W 2018 r. ulokowanych zostało 6 nowych projektów inwestycyjnych z sektora BPO/SSC i IT. To właśnie ta branża, oferująca zaawansowane rozwiązania technologiczne, odnotowuje najbardziej dynamiczny rozwój – od 2015 r. w mieście zainwestowały łącznie 34 firmy z tego sektora.

Niewątpliwie specjalizacją Lublina w obszarze nowoczesnych usług dla biznesu jest IT. Na przestrzeni lat miastu udało się doprowadzić do sytuacji, w której ponad 90% absolwentów kierunków informatycznych pozostaje w Lublinie, gdzie z łatwością znajduje zatrudnienie w lubelskich firmach IT. Konkurencyjność płacowa, niższa rotacja pracowników względem największych miast w Polsce czy wysoki poziom wiedzy absolwentów lubelskich uczelni, to kolejne przewagi konkurencyjne Lublina, których atrakcyjność dostrzegają inwestorzy zagraniczni.

Doskonałymi przykładami potwierdzającymi prawdziwość tych faktów są ostatnie inwestycje Capgemini czy Lingaro. Capgemini, francuski lider w dziedzinie doradztwa, outsourcingu i IT, w Lublinie otworzył odział wsparcia technicznego dla klientów z obszaru Cloud Infrastructure Services prowadzonego w językach angielskim, niemieckim, francuskim oraz holenderskim. Spółka zdecydowała się na Lublin przede wszystkim ze względu na szybki rozwój branży IT, dostępność wykwalifikowanej kadry czy jej znajomość języków obcych. Podobnie rzecz się miała w przypadku Lingaro, spółki specjalizującej się w rozwiązaniach z obszarów Business Intelligence, Big Data czy Data Analytics, która również dostrzegła w Lublinie ogromny potencjał rozwoju branży, a tym samym swojego biznesu.

 

Bez wątpienia czynnikiem decydującym o lokalizacji inwestycji, szczególnie w sektorach wysokich technologii jak BSS czy branża motoryzacyjna, jest kapitał ludzki, który stanowi kluczowy potencjał miasta. Lublin jako największe miasto i ośrodek akademicki w Polsce Wschodniej jest miastem młodych ludzi. Ponad 61% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, a odsetek osób z wyższym wykształceniem kształtuje się na poziomie 27%. Potencjał akademicki i dostępność każdego roku ok. 18 tys. absolwentów władających językami obcymi stanowi potężny kapitał dla zagranicznych firm z branży BSS. Ponad 1100 studentów filologii angielskiej, 395 lingwistyki stosowanej, 369 romanistyki, ponad 300 germanistyki i blisko 200 iberystów w połączeniu z blisko 6,5 tysiącami studentów zagranicznych z ponad 90 krajów stanowi o największym poziomie umiędzynarodowienia lubelskich uczelni w Polsce, a zarazem przekłada się na ogromny potencjał dla zagranicznych firm inwestujących w Lublinie w kontekście obsługi projektów i klientów na całym świecie.

Atrakcyjność inwestycyjna Lublina wynika także z podejmowanych przez Urząd Miasta działań stymulujących zarówno współpracę lubelskich przedsiębiorstw, jak i rozwijających zasoby rynku pracy. Przykładami takich działań są chociażby inicjatywy klastrowe takie jak Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, Lubelska Wyżyna IT czy Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i Prozdrowotnych. Celem klastrów jest zwiększenie konkurencyjności lubelskiej gospodarki w trójstronnej współpracy przedsiębiorców, uczelni i samorządu terytorialnego poprzez m.in. zdobywanie środków na innowacyjne projekty, czy tworzenie centrów B+R.

Inwestorzy otwarci są na inicjatywy samorządu na rzecz współpracy na linii nauka-biznes, co wyraża się także poprzez tworzenie klas patronackich, staże czy praktyki. Wyróżniający się absolwenci kierunków technicznych wyższych uczelni mogą liczyć w firmach produkcyjnych w Lublinie na dobrze płatne miejsca pracy, możliwości rozwoju i awansu zawodowego. Na organizowanej przez miasto Lublin cyklicznej konferencji „Inżynierowie dla Lublina” lubelscy przedsiębiorcy przekonują o tym, że w Lublinie dostępne są wysokiej jakości miejsca pracy dla specjalistów z tej branży i że warto podejmować kształcenie na kierunkach technicznych. To dzięki konsekwentnie realizowanej strategii w mieście ulokowały się również takie firmy jak francuski Asquini (producent części dla przemysłu lotniczego) czy Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o. – francuski koncern, wiodący producent systemów paliwowych.

Analizując strukturę kraju pochodzenia inwestycji można dostrzec, iż o ile w przypadku sektora przemysłowego widoczna jest wyraźna dominacja Niemiec, o tyle w branży usług nie ma widocznego lidera, a inwestorzy oprócz Niemiec (KS Engineering Technology, Intive) pochodzą także z krajów takich jak Francja (Capgemini, Sii, Orange), Stany Zjednoczone (DataArt, Convergys, Genpact, Team International), Włochy (Generali), Szwajcaria (Impaq), czy Wielka Brytania (Phlexglobal, Mobica). W branży BSS ponad połowa (53%) pracowników zatrudniona jest w firmach z kapitałem zagranicznym, przede wszystkim z Francji, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Jednak Lublin to nie tylko biznes. Jest to zróżnicowane i przyjazne dla swych mieszkańców miasto, które poszczycić się może certyfikatem Smart City oraz jednym z najwyższych współczynników jakości życia w Polsce. Atrakcyjność inwestycyjna Lublina wynika także z tradycji wielokulturowości i pluralizmu w mieście, co przejawia się w niezwykłej otwartości i tolerancyjności mieszkańców miasta, a tym samym przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa.

 

 

Źródło: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin