Stolica województwa Śląskiego to najliczniejsze miasto konurbacji górnośląskiej. Władze samorządowe stawiają na transformację poprzemysłowego ośrodka w miasto inteligentne, innowacyjne, zintegrowane i międzynarodowe, a także pełniące wiodącą rolę w ramach związku metropolitalnego.  To właśnie od Katowic ULI Poland rozpoczęło cykl wywiadów z prezydentami największych Polskich miast. 

 

„ULI jest naturalnym partnerem takich rozmów, ponieważ jego nadrzędną misją jest zrównoważony rozwój miast i odpowiedzialne kształtowanie ładu przestrzennego. Wspieramy planowanie oraz rozwój obszarów miejskich poprzez dzielenie się sprawdzonymi metodami z całego świata oraz umożliwiamy wymianę doświadczeń pomiędzy biznesem, a przedstawicielami administracji” – powiedziała Dorota Wysokińska-Kuzdra., senior partner w Colliersie, przewodnicząca ULI Poland i członek Komitetu Wykonawczego ULI Europe.

 

Z globalnej perspektywy

Gościem specjalnym pierwszego spotkania cyklu była Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat). 

 

„Pandemia zmusza nas do przemyślenia jeszcze raz planowania i strategii rozwoju miast. Na pierwszej linii są władze lokalne i samorządy, z którymi UN-Habitat współpracuje w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, a także planowania i budowy miast bardziej zrównoważonych i lepiej reagujących na wyzwania współczesnego świata w tym zmiany klimatyczne. Bardzo dobrą okazją do zacieśnienia współpracy i wymiany doświadczeń będzie zaplanowane na czerwiec 2022 r. Światowe Forum Miejskie, którego gospodarzem zostały Katowice” – podkreśliła Maimunah Mohd Sharif.

 

Katowice na drodze transformacji

Stolica województwa śląskiego rozpoczęła przemiany, które mają doprowadzić do przedefiniowania jej tożsamości. 

 

„Kluczowym obszarem jest dla nas poprawa jakości życia mieszkańców i realizacja wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych” – zapowiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Według deklaracji prezydenta w najbliższych latach Katowice mogą liczyć na rozbudowę infrastruktury transportowej, m.in. przebudowę DK 81 (węzły drogowe Giszowiec i Piotrowice), przebudowę wylotu DTŚ w kierunku wschodnim czy budowę drogi stanowiącej przedłużenie ul. Stęślickiego do al. Korfantego i dalej do Siemianowic Śląskich i Czeladzi. W planach jest też budowa linii tramwajowej na południe miasta i budowa węzła przesiadkowego Kostuchna. Jedną z kluczowych inwestycji będzie też budowa Katowickiego Hubu Gamingowo-Technologicznego na terenach po likwidowanej kopalni KWK Wieczorek.

 

„W ten projekt będzie zaangażowany sektor prywatny z obszaru gamingu, e-sportu i nowych technologii. Chcemy także pozyskać finansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji”– dodał prezydent. Jak deklaruje, ograniczenia w dochodach wynikające z kryzysu wywołanego pandemią miasto stara się w części zrównoważyć aktywnością w pozyskiwaniu funduszy unijnych. 

 

„Planujemy emisję obligacji komunalnych w związku z budową stadionu miejskiego. Otrzymaliśmy również dofinansowanie dla inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - to 65,3 mln zł” – podliczył Marcin Krupa

 

Miasto nie zapomina o planowaniu

Do sprawnego prowadzenia inwestycji potrzebne są również plany miejscowe i klarowne zapisy studium zagospodarowania. – Powierzchnia terenów objętych pracami planistycznymi to prawie 60 proc. obszaru miasta – podał prezydent Katowic. Według jego zapowiedzi powinny one zostać uchwalone w najbliższych czterech latach, a pokrycie miasta planami w całości jest realne w perspektywie ośmiu lat. Ratusz planuje też opracowanie nowej edycji studium kierunków zagospodarowania. Ma być ona gotowa na przełomie 2021 i 2022 r.

 

„W 8 pytań dookoła miasta” - to cykl wirtualnych spotkań z Prezydentami największych polskich miast.  Spotkania mają posłużyć przedstawieniu strategii i polityki przestrzennej, wizji i misji rozwoju miasta oraz umożliwienia otwartego dialogu między włodarzami miast i przedstawicielami branży nieruchomościowej. Podczas tych spotkań prowadzone będą rozmowy o planach, jakie mają władze miast, aby uczynić je bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi środowiskowo, odpornymi na zmiany klimatyczne i sprzyjające integracji społecznej, ale też konkurencyjnymi i atrakcyjnymi dla inwestorów i młodych talentów. Partneren cyklu są Grenberg Traurig, Mercer, ABSL, Globalworth, Skanska, Colliers, Cushman & Wakefield, DWF, Dentons, Echo Investment, Hines, MDDP i Vastint.

 

Spotkania których następnym bohaterem za około miesiąc będzie Gdynia, to obok cyklicznego eventu „Poland Annual Conference” zaplanowanego na 22-23 czerwca, największe przedsięwzięcie organizowane przez Urban Land Institute w tym roku Polsce.

 

Partnerami cyklu są Grenberg Traurig, Mercer, ABSL, Globalworth, Skanska, Colliers, Cushman & Wakefield, DWF, Dentons, Echo Investment, Hines, MDDP i Vastint.


Urban Land Institute to międzynarodowa organizacja non-profit oraz instytut badawczy, którego misją jest wytyczanie odpowiedzialnych sposobów planowania i rozwoju miast, sprzyjających tworzeniu i umacnianiu lokalnych społeczności. Instytut został założony w 1936 roku, a obecnie zrzesza ponad 45 tysięcy członków na całym świecie.

Urban Land Institute Poland działa w Polsce od 2014 r. realizując inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń i opinii na temat wyzwań, przed jakimi stoją deweloperzy, inwestorzy, architekci, urbaniści oraz władze samorządowe.

 

Kontakt dla mediów:

Patrycja Rabińska, [email protected], 504 006 016

Daniel Gąsiorowski, [email protected], 697 766 668