Podpisana w dniu 31.10.2019 r., umowa z Firmą Budowlano-Drogową MTM S.A., na kwotę ponad 3,2 mln zł brutto, obejmuje swym zakresem min.: wykonanie przebudowy drogi, łączącej plac przy magazynie W2 z drogą asfaltową pod Estakadą E. Kwiatkowskiego wraz z przebudową istniejących instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji elektrycznych.

Dziś podpisana umowa wpisuje się w szeroko zakrojony plan inwestycyjny ZMPG dla tej części Portu. „Dla przypomnienia - w tym rejonie naszego Portu - obecnie prowadzimy roboty budowlane w ramach projektów: „Przebudowa i elektryfikacja układu kolejowego” oraz „Budowa drogi technologicznej, łączącej ulicę Logistyczna z Kontenerową”. Jednocześnie jesteśmy na końcu procesu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę dla: „Budowy terminala intermodalnego” oraz „Budowy placów manewrowo-składowych” na terenie Centrum Logistycznego.” – mówi Wiceprezes Zarządu ZMPG S.A. Grzegorz Dyrmo. „A w zeszłym miesiącu, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy, kierowanego przeze mnie zespołu, najwyższej klasy inżynierów, oddaliśmy do użytkowania nowy Magazyn Wysokiego Składowania” - dodaje.

I tak oto, obok wielkich inwestycji, których pojedynczy koszt wykonania robót liczony jest w dziesiątkach, a nawet setkach milionów złotych, Zarząd Portu Gdynia realizuje wiele mniejszych lecz równie istotnych zadań, związanych z przywróceniem właściwego stanu technicznego i poprawą funkcjonalności, posiadanego majątku.

„Tu wymieniłbym dla przykładu: „Przebudowę parkingu dla samochodów trasowych przy ulicy Kontenerowej wraz z uzbrojeniem podziemnym” i „Przebudowę nawierzchni parkingu samochodów osobowych wraz z uzbrojeniem podziemnym przy ul. Kwiatkowskiego 60” oraz wyżej wspomnianą budowę, realizowaną przez Firmę MTM.”- kontynuuje Wiceprezes.

„Jedno spojrzenie na mapę pozwala stwierdzić, że aktywnością inwestycyjną objęta jest większość naszych terenów w tej części Portu. Można pokusić się o stwierdzenie, że realizujemy dwa wzajemnie uzupełniające się plany inwestycyjne. Jeden to plan inwestycji, związanych z rozwojem i zwiększaniem możliwości przeładunkowych Portu, drugi to rewitalizacja i podnoszenie walorów użytkowych, już istniejącego, majątku” – podsumowuje Grzegorz Dyrmo.

 

Źródło: Port Gdynia