Konsorcjum poinformowało, że rada nadzorcza zatwierdziła przyjęty przez zarząd plan inwestycyjny na lata 2016-2018. Zakłada się w nim wydatki w wysokości ok. 55 mln zł na rozbudowę oddziałów spółki na terenie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Blacharskiej, nieruchomości zlokalizowanej w Zawierciu przy ul. Paderewskiego a także nieruchomości położonej w Warszawie-Rembertowie przy ul. Stężyckiej.

 

Inwestycje dotyczą zabudowy nieruchomości budynkami produkcyjnymi, magazynowymi i punktami sprzedaży wraz z wyposażeniem tych obietków we wszelkie niezbędne urządzenia.