Finansowanie w łącznej wysokości blisko 100 mln euro zostało udzielone przez konsorcjum dwóch banków, z Bankiem BNP Paribas pełniącym rolę Agenta Kredytu i Agenta Zabezpieczeń. Bank BNP Paribas pełnił również rolę Banku Escrow, umożliwiając stronom bezpieczne rozliczenie transakcji.

Obiekt obejmuje 190 tys. mkw. powierzchni magazynowej wraz z 9 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz 1 tys. miejsc parkingowych. Znajduje się w pobliżu drogi ekspresowej S3