Realizowana przez firmę MEGA S.A. inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych stanowiących II etap rozbudowy istniejącego zakładu testowania dźwigów PALFINGER DREGGEN w Gdyni. W ramach zleconych prac firma wykona w sposób kompleksowy budowę drugiej nawy hali magazynowej, rozbudowę istniejącej hali polegającą na zbudowaniu antresoli technicznej wraz z komunikacją pionową z poziomem 0, zlokalizowanej wewnątrz istniejącego budynku produkcyjnego (hali).

 

Ponadto w zakresie firmy MEGA S.A. są prace budowlane związane z rozbudową stanowiska testowania dźwigów typu offshore oraz roboty wykończeniowe drugiego piętra budynku biurowego na terenie zakładu. Uzupełnieniem prac są roboty budowlane związane z infrastrukturą drogową, sanitarną i elektryczną włącznie z rozbudową istniejącej stacji transformatorowej.