Zarówno w Europie, jak i w Polsce odnotowano wzmożoną aktywność sektora logistycznego. W Polsce operatorzy logistyczni znacznie wyprzedzili pozostałych uczestników rynku, kontaktując aż milion mkw. powierzchni. Wskaźnik pustostanów spadł do 4,6 proc., a wielkość powierzchni budowanej spekulacyjnie na koniec czerwca przekracza 2 mln mkw. Łącznie to ponad 3,2 mln mkw. Nowa podaż w Polsce wyniosła 2,4 mln mkw., co stanowi 30 proc. całkowitej powierzchni dostarczonej w Europie. Najwięcej nowej powierzchni w Polsce zasiliło: Wrocław, Górny Śląsk, w Polska Centralna oraz Szczecin. Na koniec II kwartału 2022 odnotowano podwyżki czynszów sięgające nawet 30 proc. w porównaniu z warunkami oferowanymi na koniec 2021 roku, a najkorzystniejsza cenowo wciąż pozostaje Polska Centralna.

Wciąż wzrasta zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe. W Polsce popyt netto na koniec czerwca osiągnął 2,4 mln mkw., czyli nieznacznie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Aż 73 proc. udziału w całkowitym popycie netto przypadło rynkom Wielkiej Piątki. Z kolei wśród rynków regionalnych wyróżniały się Trójmiasto i Lubuskie, gdzie popyt przekroczył 160 tys. mkw. Na stabilnym poziomie, 24 proc. całkowitego popytu brutto, utrzymały się odnowienia kontraktów. Szacuje się, że liczba podpisywanych przedłużeń może niebawem wzrosnąć z uwagi na zbliżające się terminy wygaśnięcia umów podpisywanych w aktywnych latach 2016-2018.

Wśród sektorów kształtujących popyt w Polsce największą aktywność wykazywali operatorzy logistyczni. Dzięki zakontraktowaniu ponad miliona mkw. znacznie wyprzedzili pozostałych uczestników rynku. W dalszej kolejności uplasowały się sieci handlowe, które odpowiadały za 745 tys. mkw. oraz wciąż rosnący sektor produkcyjny z popytem blisko 500 tys. mkw.

Na polskim rynku stale widoczne jest zapotrzebowanie na powierzchnie dostępne od ręki, dlatego deweloperzy decydują się na realizację projektów na zasadach spekulacyjnych. Pod koniec II kwartału 2022 roku łączna powierzchnia powstająca w ramach tych projektów przekracza 2 mln mkw., co stanowi około 50 proc. powierzchni budowanej ogółem. Lubuskie jest najbardziej dynamicznym rynkiem pod względem aktywności deweloperskiej.

Na koniec II kwartału 2022 wskaźnik pustostanów obniżył się do 4,6 proc., co w praktyce oznacza, że dostępna powierzchnia we wszystkich parkach magazynowych w Polsce wynosi łącznie 1,2 mln mkw. Najwięcej nowej powierzchni zasiliło: Wrocław Górny Śląsk, Polska Centralna oraz Szczecin. Na koniec I półrocza 2022 roku deweloperzy budowali w Polsce aż 4,45 mln mkw. powierzchni magazynowej, co uplasowało kraj na drugim miejscu w Europie. W I kwartale rozpoczęto budowę 1,3 mln mkw., zaś w II kwartale wystartowała realizacja 900 tys. m2, co było wywołane utrudnieniami w dostępie do materiałów budowlanych.

Wartość inwestycji magazynowych osiągnęła w badanym okresie trzeci najlepszy wynik w historii. Największą transakcją była sprzedaż Panattoni Park Gdańsk Airport za kwotę bliską 112 mln euro. Kolejne to zakup portfela trzech warszawskich nieruchomości Cromwell przez Partners Group i Peakside oraz sprzedaż portfela 7R do CTP Group. Na rynku panuje znaczne wydłużenie procesów decyzyjnych, jednak potencjał projektów będących w przygotowaniu pozwala szacować zwiększenie wolumenu inwestycji o dodatkowy miliard euro.