MLP Group przyspiesza ekspansję zagraniczną oraz umacnia swoją pozycję na rynku krajowym. W realizacji i przygotowaniu są nowe projekty w Niemczech oraz Rumunii. Najnowszym przedsięwzięciem jest wejście na rynek austriacki i budowa parku logistycznego w pobliżu Wiednia. Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych mocno inwestuje również w Polsce, gdzie w przygotowaniu ma wiele nowych projektów.

Na realizację planów rozwoju MLP Group wyemitowało w ramach oferty publicznej pięcioletnie obligacje o łącznej wartości emisyjnej wynoszącej 30 mln euro (około 130 mln zł). Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR, dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w euro, powiększonej o marżę. Począwszy od 26 lutego br. papiery dłużne zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

„Pozyskane środki pozwolą nam na dalszy dynamiczny wzrost oferty nowoczesnych powierzchni magazynowych zarówno na rynku polskim oraz w ramach prowadzonej ekspansji zagranicznej. Pieniądze przeznaczymy na zakup gruntów inwestycyjnych oraz finansowanie budowy parków logistycznych. W przygotowaniu mamy kilka nowych projektów m.in. w okolicy Wrocławia, Łodzi oraz na rynku niemieckim oraz austriackim. Wdrażając kolejne inwestycje wykorzystujemy utrzymującą się świetną koniunkturę w branży magazynowej. Popyt na nowe powierzchnie jest cały czas bardzo duży co pozwala nam dynamicznie zwiększać skalę działania” – powiedziała Monika Dobosz, Dyrektor Finansowy w MLP Group S.A.

Grupa prowadzi obecnie dziewięć operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Gliwice, MLP Czeladź oraz MLP Poznań West. W Niemczech Grupa aktualnie prowadzi trzy parki logistyczne: MLP Unna, MLP Business Park Berlin I oraz MLP Business Park Niederrhein. Z kolei w Rumunii buduje nowy park logistyczny – MLP Bucharest West. Ponadto Grupa posiada działki i umowy rezerwacyjne na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie siedemnaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie na trzech obsługiwanych rynkach.

 

Źródło: MLP Group