MLP Group, pomimo rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, konsekwentnie rozbudowuje portfel nieruchomości magazynowych. Strategicznym celem Grupy pozostaje ekspansja w Polsce oraz na rynku niemieckim, a także rozwój w Austrii oraz Rumunii. - Osiągnięte w minionym okresie wyniki są bardzo dobre. Nie odnotowaliśmy dotychczas zauważalnego wpływu pandemii na naszą sytuację finansową oraz działalność operacyjną. Widzimy wciąż duże zainteresowanie najemców powierzchnią magazynową. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami coraz większego znaczenia nabiera nasza działalność na rynku niemieckim. W raportowanym okresie zapewniła już jedną trzecią łącznego zysku netto. Ten udział będzie się zwiększał. Ostatnio rozpoczęliśmy m.in. budowę nowoczesnego parku biznesowego MLP Business Park Berlin” – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A. 

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku MLP Group osiągnęło 136,4 mln zł przychodów, czyli o 34% więcej niż rok wcześniej. W omawianym okresie zanotowało jednocześnie zysk netto na poziomie 149,3 mln zł (+53% r./r.). W samym trzecim kwartale Grupa wykazała 28,2 mln zł zysku netto, przy obrotach wynoszących 52,3 mln zł. Dla porównania w analogicznym okresie poprzedniego roku miała 40,6 mln zł zysku netto oraz 34,7 mln zł obrotów. MLP Group na koniec września 2020 r. posiadało kapitały własne (aktywa netto) o wartości 1,08 mld zł, czyli o 15% wyższe niż wartości wykazane na koniec 2019 roku. Z kolei wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 23% do 2,23 mld zł. Przez pierwszych dziewięć miesięcy br. Grupa zawarła nowe umowy najmu łącznie na ponad 93 tys. m2 powierzchni. W efekcie na koniec września br. powierzchnia wynajęta (uwzględniająca także projekty w trakcie budowy i w planach) wzrosła do około 800 tys. m2 . Na koniec trzeciego kwartału w budowie i przygotowaniu pozostawało blisko 90 tys. m2 . Łączny potencjał zabudowy na posiadanych gruntach wynosi obecnie blisko 1,3 mln m2 . MLP Group posiada działki i szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii. Polski rynek magazynowy potwierdza swoją dużą odporność na wpływ pandemii COVID-19. Według danych rynkowych w trzecim kwartale br. całkowita podaż nowoczesnych powierzchni magazynowych w Polsce przekroczyła poziom 20 mln m2 . W tym czasie na rynek dostarczone zostało łącznie blisko 700 tys. m2 powierzchni. Na koniec tego okresu w trakcie budowy było ponad 1,5 mln m2 , czyli nieznacznie mniej niż rok wcześniej. – Perspektywy rozwoju branży są dobre. W skali całego rynku osiągamy jedynie tylko trochę niższe dynamiki niż w minionym roku, kiedy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z pandemią koronawirusa. Dalszy rozwój branży będzie skorelowany z sytuacją gospodarczą w Europie i na świecie, dynamiką rozwoju handlu internetowego i przede wszystkim apetytem inwestycyjnym firm. Cały czas priorytetowo traktujemy rozwój w kraju oraz na rynku niemieckim – dodał Radosław T. Krochta. Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.