Wartość kapitałów własnych (aktywów netto) grupy wzrosła przez pierwszych dziewięć miesięcy roku o ponad 27 proc. do poziomu 1,54 mld złotych. Wartość nieruchomości inwestycyjnych brutto zwiększyła się do ponad 2,9 mld złotych (wzrost o 25 proc. w ujęciu rok do roku).

MLP Group oferuje powierzchnie magazynowe w formacie magazynów big box oraz obiektów typu urban logistics (MLP Business Park). Grupa planuje dynamiczny rozwój na rynku polskim, niemieckim i austriackim oraz wejście na rynek Beneluksu. Strategicznym celem pozostaje rozwój w Polsce oraz na rynku niemieckim, austriackim oraz rumuńskim.

Dynamiczny rozwój sektora e-commerce, zwiększanie powierzchni magazynowej związane z ryzykiem łańcucha dostaw oraz w coraz większym stopniu przenoszenie operacji bliżej rynków zbytu z Azji do Europy – to główne czynniki generujące popyt na obiekty magazynowe. W takim otoczeniu rynkowym w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku znacznie poprawiliśmy wyniki finansowe, zwiększając także wartość posiadanych aktywów. Konsekwentnie inwestujemy w rozbudowę parków oraz zwiększenie banku ziemi, co daje silną podstawę do dalszego dynamicznego wzrostu skali działania. Mając na uwadze bardzo duży popyt na powierzchnie magazynowe widzimy potencjał na podnoszenie stawek najmu – powiedział Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group.

Na koniec września 2021 roku MLP Group wynajmowało łącznie 863 tys. mkw. powierzchni i było to o 107,5 tys. mkw. więcej niż na początku roku. W tym okresie zawarte zostały umowy najmu na ponad 151 tys. mkw. Poziom pustostanów w ramach istniejącej powierzchni pozostał na bardzo niskim poziomie około 3 proc.

W trakcie budowy i w przygotowaniu na koniec III kwartału było 162 tys. mkw. Docelowa powierzchnia posiadanych parków wynosi 1,44 mln mkw. Dodatkowo MLP Group posiada szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce i na terenie Zachodniej Europy.

To był rekordowy okres pod względem popytu na oferowane przez nas powierzchnie magazynowe i biurowe. Wynik komercjalizacji był o około 20 proc. lepszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nasi partnerzy przy wygasających umowach praktycznie za każdym razem odnawiają umowy na kolejny okres. W efekcie utrzymujemy bardzo niski poziom pustostanów. Odpowiadając na silny popyt na nowoczesne powierzchnie konsekwentnie prowadzimy także ekspansję na wszystkich obsługiwanych rynkach. Ostatnio kupiliśmy m.in. działkę w Gelsenkirchen w Zagłębiu Ruhry. W najbliższym czasie planujemy wejść z naszą ofertą również do Frankfurtu, Stuttgartu i zamierzamy nabyć dodatkową działkę w Berlinie. Chcemy także umocnić się na rynku austriackim kupując kolejny grunt pod Wiedniem, a w przyszłym roku zadebiutować na terenie krajów Beneluksu w okolicach Venlo. Cały czas konsekwentnie inwestujemy także na polskim rynku – dodał Radosław T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza.