Do jego obowiązków podczas rocznej kadencji będzie należało, uczestnictwo  we wszystkich zebraniach zarządu, aktywne tworzenie planów działalności stowarzyszenia, bieżące omawianie zatwierdzonych projektów i wydarzeń specjalnych, a także prowadzenie działań marketingowych oraz nadzór nad ich realizacją. 
 
IFMA Polska to światowa organizacja zrzeszjąca osoby związane z rynkiem nieruchomości, m.in. właścicieli i zarządców obiektów, architektów, kierowników technicznych i administracyjnych, firmy FM czy studentów i absolwentów uczelni wyższych. Ideą IFMA Polska jest tworzenie platformy wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych rozwiązań z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz prowadzenie prac rozwojowo-badawczych, mających na celu ciągłe podnoszenie poziomu usług Facility Management. 
 
,,Celem IFMA Polska jest nie tylko wypracowanie profesjonalnych standardów w zakresie zarządzania nieruchomościami, ale przede wszystkim przekazywanie dobrych praktyk pomiędzy jego członkami. Jestem przekonany, że szeroka wiedza i niezwykle bogate doświadczenie Pana Norberta przyczynią się do dalszego rozwoju naszego stowarzyszenia.” - powiedział Tomasz Kwiatkowski, pełniący funkcję Prezesa Zarządu IFMA Polska.
 
Norbert Ślusarczyk od kilkunastu lat jest związany z branżą Facility Management oraz Property Management. W Sodexo Polska On-site Services pracuje od ponad dekady. Obecnie pistuje stanowisko Dyrektora ds. Usług Technicznych. Odpowiada m.in. za nadzór i koordynację procesów związanych z techniczną stroną realizowanych przedsięwzięć oraz sprawuje kontrolę nad utrzymaniem i rozwojem infrastruktury technicznej w zarządzanych nieruchmościach. Ponadto zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur wewnętrznych podnoszących efektywność,  wydajność oraz gwarantujących bezpieczeństwo techniczne obiektów.