Poziom Outstanding potwierdza, że w takim obiekcie zastosowano bardzo szeroki zakres rozwiązań prośrodowiskowych i prospołecznych, co doskonale wpisuje się w naszą politykę "Go Earthwise with Panattoni". Udało nam się to osiągnąć w ciągu zaledwie czterech lat od wdrożenia systemu certyfikacji BREEAM w standard naszego rozwoju. To efekt dużego zaangażowania wielu osób, od zespołu Panattoni i generalnych wykonawców po asesorów, którzy prowadzą nas przez cały proces certyfikacji. Wzajemne zrozumienie idei zielonego budynku pozwala nam dostarczać coraz bardziej zrównoważone obiekty, a na dodatek doskonale zoptymalizowane pod względem eksploatacyjnym - mówi Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni.

Panattoni Park Szczecin III zlokalizowany jest w stolicy województwa zachodniopomorskiego przy ulicy Kniewskiej. Dwie certyfikowane hale zajmują łącznie ponad 30 000 m2.

Realizację inwestycji poprzedziła szczegółowa analiza kosztów cyklu życia (LCC) obiektu, a budynki zostały dostosowane do zmian klimatycznych. Przygotowano również plan dostosowania ich funkcjonalności zarówno samych budynków, jak i ich systemów do ewentualnych przyszłych zmian w użytkowaniu. Dla projektu przeprowadzono ocenę ryzyka powodziowego (niskiego) i spływu wód powierzchniowych. Sam proces budowy przebiegał zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju - podczas prac budowlanych deweloper monitorował zużycie energii elektrycznej, wody oraz wpływ transportu, śledząc emisję CO2. Zastosowano certyfikowane materiały i produkty, a także takie, które są odporne na zniszczenie i nie ulegają degradacji wraz ze zmianami klimatu. Recykling na budowie przekroczył 95 procent, przy czym aż 96,46 procent kruszywa użytego na budowie pochodziło z recyklingu. Pomogło w tym posiadanie przez generalnego wykonawcę certyfikatu ISO 14001 oraz szczegółowa polityka dotycząca środowiska, odpadów i pozyskiwania materiałów ze zrównoważonych źródeł.

W obiekcie zastosowano pewne środki oszczędzania wody. Najnowocześniejsze technologie - w tym urządzenia zapobiegające wyciekom, wodooszczędna armatura i czujniki ruchu - zmniejszyły zużycie wody o 57,6 procent. W wyniku tych wszystkich działań emisja CO2 została zredukowana o 50,8 procent.

Przestrzenie biurowe zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić zwiększoną ilość światła dziennego. Przestrzenie zostały zbadane pod kątem zapewnienia komfortu termicznego i odpowiedniej akustyki. Panattoni zadbał również o łatwiejszy dostęp dla pracowników o różnej sprawności fizycznej i w różnym wieku, w tym o windę schodową dla osób niepełnosprawnych. Opracowano plan bezpiecznego poruszania się po obiekcie, który obejmuje przejścia dla pieszych oraz wydzielone trasy dla pieszych i samochodów pracowników, które nie kolidują z trasami pokonywanymi przez samochody dostawcze. Deweloper postawił również na zrównoważony transport, zapewniając infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych i rowerów. Dodatkowo, w odległości zaledwie 500 metrów znajduje się przystanek autobusowy. Pracownicy obiektów mają dostęp do ciepłych posiłków, mogą wypłacać gotówkę z bankomatu, a także korzystać z siłowni i terenów rekreacyjnych.

Zadbano również o tereny zielone wokół osiedla, zwiększając bioróżnorodność lokalnego ekosystemu. Posadzono m.in. 21 klonów i jarzębów, 8 dębów szypułkowych, ponad 200 różnych krzewów, takich jak derenie i bzy, a także zasiano trawy. Nasadzenia te nie wymagają podlewania i opierają się wyłącznie na opadach deszczu, o każdej porze roku, co potwierdza raport wykwalifikowanego ekologa. Ekologiczne łąki i parki kieszonkowe stworzone przez Panattoni utrzymują wilgoć, zapobiegają erozji gleby, obniżają temperaturę powietrza, są jednymi z najbardziej efektywnych producentów tlenu i pochłaniaczy dwutlenku węgla. Odpowiedni dobór roślin pomaga również zapewnić pożywienie i schronienie dla lokalnej fauny.

Panattoni zakończył certyfikację środowiskową dla obiektów w Europie o łącznej powierzchni ponad 10 mln m2, a kolejne 6,5 mln czeka na ocenę.

Źródło:property-forum.eu