Na koniec II kw. 2023 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej i logistycznej wyniosły ponad 30,6 mln mkw., a największymi rynkami były: województwo mazowieckie (6,27 mln mkw.), śląskie (5,271 mln mkw.) i łódzkie (4,326 mln mkw.).  W II kw. 2023 r. na rynek trafiło ok. 692 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Najwyższy poziom nowej podaży odnotowano w województwie śląskim (158 000 mkw.), mazowieckim (132,5 000 mkw.) i lubuskim (108 000 mkw.). Nowa podaż w I poł. 2023 r. wyniosła łącznie ok. 2,596 mln mkw. W całym kraju na koniec czerwca 2023 r. w budowie pozostawało 2,126 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Największy udział w podaży miało województwo mazowieckie (ok. 21,1%), następnie łódzkie (17,7%) i dolnośląskie (11,9%).  Poziom pustostanów na koniec II kw. 2023 r. wyniósł 6,73%, co oznacza wzrost o 31 p.b. kwartał do kwartału i o 335 p.b. rok do roku. Najwyższy poziom pustostanów odnotowano w województwie świętokrzyskim (12,8%), a następnie w lubuskim (10,6%) i lubelskim (9,1%). Najniższy udział dostępnej powierzchni odnotowano natomiast w województwie warmińsko-mazurskim (0,4%), małopolskim (1,2%) i pomorskim (1,5%).  Popyt brutto na rynku logistycznym i przemysłowym w II kw. 2023 r. wyniósł prawie 1,04 mln mkw., przy czym największym popytem cieszyło się województwo mazowieckie (289 000 mkw. wynajętej powierzchni), a następnie śląskie (ok. 167 000 mkw.) i dolnośląskie (prawie 135 000 mkw.). Całkowity popyt brutto w pierwszej połowie 2023 r. wyniósł 2,24 mln mkw. Największy udział w popycie brutto w II kw. 2023 r. miały nowe umowy najmu (w tym umowy BTS) i ekspansje - łącznie prawie 66%. Odnowienia istniejących umów najmu stanowiły ok. 34% popytu.

źródło:propety-forum.eu