P Group rozwija swoją działalność w Polsce, Niemczech, Austrii i Rumunii. Obecne portfolio Grupy obejmuje 21 parków logistycznych. Jej strategicznym celem pozostaje rozbudowa portfela magazynowego poprzez realizację obiektów typu big-box oraz miejskich projektów logistycznych. W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku MLP Group oddało do użytku projekty o łącznej powierzchni blisko 30 tys. mkw. Na koniec kwartału grupa dysponowała łącznie 1,02 mln mkw. gotowej powierzchni, a kolejne 61 tys. mkw. było w budowie lub w przygotowaniu. Potencjał deweloperski istniejącego banku ziemi wynosi blisko 1,8 mln mkw.

Warunki w sektorze magazynowym pozostają korzystne. Wzrost sektora jest napędzany głównie przez klientów z branży lekkiej produkcji i logistyki. Rynek korzysta również z trendu przenoszenia produkcji z Azji do Europy (nearshoring).

"Cały czas utrzymujemy naszą działalność w dobrej i stabilnej kondycji. Konsekwentnie realizujemy nowe projekty, stale zwiększając oferowaną powierzchnię, a wskaźnik pustostanów jest bliski zeru. Widzimy utrzymujący się wysoki popyt na powierzchnie magazynowe, choć czas trwania negocjacji nowych umów jest obecnie dłuższy. Z drugiej strony, obserwujemy znacznie mniejszą podaż nowych projektów na wszystkich rynkach europejskich. Mniejsza liczba projektów ma jednak stabilizujący wpływ na koszty budowy. Wszystkie te czynniki pozytywnie wpływają na nasz wzrost. Uruchomiliśmy projekty spekulacyjne na wybranych rynkach i zakładamy, że większość z nich zostanie wynajęta przed zakończeniem realizacji. Obecnie koncentrujemy się na uruchomieniu kilku miejskich projektów logistycznych. Odzwierciedlają one nasz strategiczny kierunek rozwoju" - powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

"Mamy dobrą sytuację finansową i zabezpieczone finansowanie naszej działalności. W pierwszych trzech miesiącach 2023 r. odnotowaliśmy bardzo silny wzrost przychodów, FFO i EBITDA. Mamy również bezpieczną strukturę kapitałową, w tym niski wskaźnik LTV, co pozwala nam realizować nasze długoterminowe cele strategiczne. Wysoka inflacja nie stanowi dla nas problemu, ponieważ wszystkie nasze umowy najmu przewidują automatyczną indeksację czynszu o wskaźnik CPI. Wszystkie czynsze są jednocześnie denominowane w euro lub bezpośrednio wyrażone w euro, co zmniejsza naszą ekspozycję na ryzyko walutowe" - dodał Radosław T. Krochta.

MLP Group utrzymuje również silną pozycję przepływów pieniężnych. Wskaźnik LTV w pierwszym kwartale 2023 r. wyniósł 34,5%, a wskaźnik pokrycia odsetek (ICR) 3,0x. Wskaźnik zapadalności zadłużenia był długi (5,2 roku). FFO (środki z działalności operacyjnej) wyniosły 29,4 mln zł, co oznacza wzrost o 48% rok do roku.

źródło: property-forum.eu