Podczas gdy internacjonalizacja już przyczyniała się do rozwoju sektora logistycznego, kryzys zdrowotny i ogromny wzrost e-commerce w 2020 roku dosłownie spowodowały jego eksplozję. Firmy poszukują przewoźników i brokerów zdolnych do dostarczania swoich produktów na całym świecie, często mieszając różne rodzaje transportu (lotniczy, morski, kolejowy lub drogowy) w zależności od rodzaju produkcji, miejsc docelowych, budżetów i pożądanych czasów dostawy.

Transport w dobie globalizacji

Hesnault, jeden z głównych graczy w logistyce i frachcie międzynarodowym, ze swojej strony stworzył Medexeno, swoją spółkę zależną zajmującą się transportem leków i produktów farmaceutycznych, z ambicją wykorzystania swoich poważnych umiejętności w służbie światu zdrowia.

Za globalizacją, przemysłem przyszłości, zmieniającymi się zachowaniami konsumenckimi, logistyka musi podążać niezależnie od sektora działalności, którego dotyczy, a zatem dokonać przeglądu jej organizacji. Naturalną częścią tego są nowe technologie, z „inteligentnymi” rozwiązaniami transportowymi, skomputeryzowanym i zrobotyzowanym zarządzaniem magazynami, łączeniem informacji w sieć dla optymalnej komunikacji w całym łańcuchu dostaw. Odłączone systemy, strategia wielokanałowa, nieprzewidziane zdarzenia w całym łańcuchu to już przeszłość. Od opuszczenia fabryki do dotarcia do punktu dostawy do klienta, produkt musi być identyfikowany, sprawdzany, transportowany i przechowywany w jak najlepszych warunkach.

Automatyzacja i robotyzacja

Optymalizacja łańcucha dostaw jest niezbędna na poziomie magazynu, aby zwiększyć konkurencyjność. Rozwiązania automatyzacyjne stają się zatem niezbędne w celu zaoszczędzenia czasu, kosztów i bezpieczeństwa. Z kolei cyfryzacja danych i wykorzystanie oprogramowania w chmurze pozwalają na powiązanie całego łańcucha dostaw. Dzięki Big Data i Internetowi Rzeczy (IoT) komunikacja przebiega łatwiej, udostępnianych jest coraz więcej informacji i danych. Pozwala to na prognozowanie, planowanie w przetwarzaniu zamówień.

Automatycznie kierowane pojazdy (AGV), system regałów wahadłowych, zrobotyzowane ramiona kompletacyjne, roboty bramowe, układnice… Autonomiczne zarządzanie magazynem znacznie usprawnia kompletację zamówień. Robotyzacja przyśpiesza, upraszcza, zabezpiecza wykonywanie dotychczas manualnych zadań, uwalnia od najbardziej bolesnych i powtarzalnych manipulacji. Wiele magazynów wykorzystuje roboty, czyli roboty współpracujące. Roboty mogą zbierać dane w celu optymalizacji łańcucha dostaw. Są również obecni w strefach rozładunku, na przykład zautomatyzowanymi dźwigami w portach. Kontenery można nawet umieścić na autonomicznych pojazdach w celu przetransportowania do miejsca ich przechowywania.

Wśród firm przedstawionych w naszym dossier RC3M oferuje wysokiej jakości systemy przepustów przemysłowych dzięki produkcji w 100% francuskiej. „Naszą szczególną cechą jest oferowanie sprzętu w formie zestawu, co pozwala nam być całkowicie elastycznym, aby spełnić specyficzne oczekiwania naszych klientów”, wyjaśnia jego kierownik, Nicolas Leroulier. Albo każda firma, która musi obsługiwać produkty: od ogrodników po duże gałęzie przemysłu. Ze swojej strony Storopack oferuje szeroką gamę rozwiązań do klinowania i zabezpieczania wewnątrz opakowań.

Cyfryzacja i uczenie maszynowe

Jeśli chodzi o transport towarowy, Unia Europejska zachęca do digitalizacji informacji w zakresie przekazywania władzom, aby zaoszczędzić na kosztach ponoszonych przez przedsiębiorstwa oraz uczynić sektor bardziej wydajnym i zrównoważonym. Przyspiesza komputeryzacja, co pociąga za sobą korzyści.

Cyfryzacja informacji usprawnia zarządzanie zapasami, zapewniając oszczędność miejsca w magazynach, szybkość reakcji na pobranie towaru, a także większą identyfikowalność produktów, które są identyfikowane w całym procesie logistycznym (za pomocą kodu kreskowego lub chipa RFID). Co ma zwiększoną użyteczność, gdy produkty te są nietrwałe.

Strategia wielokanałowa, która jest obecnie integralną częścią cwiążą, oznacza, że ​​zamówienia są przetwarzane w ten sam sposób, nawet jeśli informacje docierają różnymi kanałami. Dostosowanie projektu magazynów do strategii logistyki omnichannel pozwala na unifikację w przetwarzaniu zamówień i przyspiesza proces ich przygotowania.

Konieczność przewidywania potrzeb klientów przyczynia się do narodzin logistyki przyszłości. Big data i sztuczna inteligencja umożliwiają lepsze prognozowanie, a co za tym idzie przewidywanie podaży dzięki wiarygodnemu wyobrażeniu o popycie. Narzędzia analityczne udostępniają teraz historię sprzedaży, lokalne wiadomości, prognozy pogody i wymiany w sieciach społecznościowych. Sektor logistyczny stał się w ten sposób jednym z tych, które szeroko wykorzystują uczenie maszynowe lub uczenie maszynowe, aby pomóc oprogramowaniu usprawnić organizację logistyki.

Sektor przechodzący głębokie zmiany

Transformacja zachodząca w tym sektorze ma różne cele. Z jednej strony zmniejsza to koszty logistyczne, które są szczególnie ważne dla firmy. Zoptymalizowane zarządzanie łańcuchem dostaw, a co za tym idzie lepsze zarządzanie przepływami, przekłada się również na szybsze terminy dostaw generujące wzrost satysfakcji klientów. Wydajniejsze procesy, łatwiejsze planowanie i zminimalizowane straty to kolejne zalety Logistyki 4.0.

Wśród innych najnowocześniejszych metod tej logistyki przyszłości technologie rozpoznawania wizualnego umożliwiają identyfikację cech produktów 3D, sprawdzenie dobrego stanu towarów bez konieczności otwierania paczki. Te badania nieniszczące są coraz częściej przeprowadzane za pomocą tomografii. Łatwo jest również dokonać wyboru najlepszej trasy dostawy, która ma być dostosowywana w czasie rzeczywistym do nieprzewidzianych okoliczności.

Wreszcie aspekt CSR jest obecnie brany pod uwagę w łańcuchu dostaw, aw szczególności transport jest głównym czynnikiem emisji gazów cieplarnianych. Unikanie pustych transportów, optymalizacja ostatniej mili przy użyciu dronów, stosowanie opakowań wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu, ekologiczne platformy logistyczne… to pomysły, które powinny być coraz częściej wdrażane w tym zmieniającym się sektorze.