- 2017 był kolejnym historycznym rokiem dla Prologis w Europie. Silny popyt na kontynencie sprzyjał wzrostowi zdrowej podaży i znaczącej aktywności najmu powierzchni magazynowych. Byliśmy jednym z najbardziej aktywnych deweloperów w 2017 roku. Nasze obecne inwestycje budowlane spełniają wysokie zapotrzebowanie na nową powierzchnię magazynową i rosnące potrzeby rozwoju naszych klientów - mówi Ben Bannatyne, prezes Prologis na Europę.

Napędzany na kontynencie i utrzymujący się popyt w Wielkiej Brytanii doprowadził do rekordowej w tym roku absorpcji netto, która wyniosła 8,6 miliona metrów kwadratowych – 27 procent więcej niż w 2016 roku.

Rozpoczęte inwestycje

Podaż na obiekty dystrybucyjne wzrosła, szczególnie dzięki podaży w Polsce i kolejnym inwestycjom w Wielkiej Brytanii. W czwartym kwartale Prologis Europe rozpoczął 15 budów o łącznej powierzchni 
216 tys. metrów kwadratowych w Czechach, Włoszech, Hiszpanii, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii. 22 procent stanowiły budynki typu build-to-suit, a 78 procent obiekty spekulacyjne, wynajęte już w 25 procentach. W całym 2017 roku Prologis rozpoczął 40 budów o łącznej powierzchni 917 500 metrów kwadratowych.

Transakcje kupna i sprzedaży

W czwartym kwartale Prologis nabył budynki o łącznej wartości 37,5 miliona Euro i łącznej powierzchni 55 tys. metrów kwadratowych a także trzy grunty o łącznej powierzchni 134 tys. metrów kwadratowych we Włoszech, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W całym roku 2017 spółka nabyła budynki o łącznej wartości 116,9 miliona Euro i powierzchni 134 291 metrów kwadratowych, oraz 24 grunty o łącznej powierzchni 1,96 miliona metrów kwadratowych. W ubiegłym roku Prologis sprzedał nieruchomości w Austrii, Czechach, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i na Słowacji na łączną sumę 545,7 miliona Euro.

Fundusze Prologis

Prologis usprawnił i umocnił swoją działalność w zakresie funduszy europejskich w 2017 roku. Utworzony w 2017 roku UK Logistics Venture (UKLV), z portfolio o powierzchni 7,6 miliona metrów kwadratowych, był pierwszym funduszem skoncentrowanym na rynku brytyjskim. Łączna oczekiwana wartość UKLV wynosi około 1 miliarda funtów brytyjskich (1,25 miliarda dolarów amerykańskich). Firma połączyła również fundusze Prologis Targeted Europe Logistics Fund (PTELF) i Prologis European Properties Fund II (PEPF II), tworząc Prologis European Logistics Fund (PELF), wiodący w branży fundusz typu open-ended o wartości 8,2 miliarda Euro, oceniony przez S&P na poziomie A-. Te dwa wysoce komplementarne portfele (UKLV i PELF) razem obejmują 32,3 miliona metrów kwadratowych w 12 krajach.

- Kluczowym elementem naszej strategii biznesowej w Europie jest trzymanie naszych nieruchomości w różnych funduszach. Fundusze UKLV i PELF są rozszerzeniem tej strategii, celem zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych rozwijających się rynków w całej Europie - mówi Ben Bannatyne. 

Na koniec kwartału spółka była właścicielem lub inwestorem, w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture, nieruchomości i projektów deweloperskich o łącznej powierzchni 17 milionów metrów kwadratowych w Europie.

Source: www.propertynews.pl