Jak będą zmieniały się Katowice? Które inwestycje powstaną pomimo pandemicznych oszczędności? Jakie pomysły ma ratusz na poprawę jakości życia mieszkańców? Na jakie branże stawia poprzemysłowa metropolia? Jak będzie przeciwdziałać wpływom zmiany klimatu? Gdzie widzi szanse rozwoju i jaką rolę chce odgrywać w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii? To tylko kilka z pytań, na które odpowie Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

 

Stolica województwa Śląskiego to największe miasto konurbacji górnośląskiej. Władze samorządowe stawiają na transformację poprzemysłowego ośrodka w miasto inteligentne, innowacyjne, zintegrowane i międzynarodowe, a także pełniące wiodącą rolę w ramach związku metropolitalnego. Za tak szeroko nakreślonymi planami muszą iść konkretne inwestycje. Podczas spotkania Prezydent Katowic opowie o zaplanowanych działaniach ratusza dotyczących, m.in. rozwoju infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, powstania nowych terenów zielonych, strefy płatnego parkowania, rozwoju sieci drogowo-ulicznej, polityki elektromobilności i rozwoju zrównoważonej mobilności. Dowiemy się także, które inwestycje miejskie są priorytetowe, jak będą finansowane, na co mogą liczyć inwestorzy planujący nowe projekty w mieście, jakie są priorytety polityki planistycznej oraz jakich zmian można się spodziewać w zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Program spotkania z MARCINEM KRUPĄ, Prezydentem Katowic:

- Prezentacja Prezydenta Miasta
- Wywiad z Prezydentem
- Pytania od uczestników spotkania

 ZAPRASZAMY 16 LUTEGO 2021 o godz. 9:30.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY, wymaga jedynie rejestracji.

 Link do rejestracji:
https://poland.uli.org/events/detail/5DE84E62-5FDC-4F03-99B6-FD8EAF6676C1/
Po rejestracji każdy Uczestnik otrzyma link do zalogowania się.

Urban Land Institute to międzynarodowa organizacja non-profit oraz instytut badawczy, którego misją jest wytyczanie odpowiedzialnych sposobów planowania i rozwoju miast, sprzyjających tworzeniu i umacnianiu lokalnych społeczności. Instytut został założony w 1936 roku, a obecnie zrzesza ponad 45 tysięcy członków na całym świecie.

Urban Land Institute Poland działa w Polsce od 2014 r. realizując inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń i opinii na temat wyzwań, przed jakimi stoją deweloperzy, inwestorzy, architekci, urbaniści oraz władze samorządowe.