Londyn, Wielka Brytania – Z raportu, który analizuje globalne rynki nieruchomości zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych i wskazuje możliwości inwestycyjne, wynika, że strategie inwestycyjne zmieniają się w odpowiedzi na ekonomiczną niepewność na rynkach globalnych, a sektory nieruchomości przemysłowych oraz biurowych są obecnie najbardziej atrakcyjne i zapewniające najwyższe stopy zwrotu.

Stojący na czele działu globalnych rynków kapitałowych w firmie Knight Frank, Andrew Sim (Head of Global Capital Markets) stwierdził: „Największe gospodarki na świecie odczuwają skutki spowolnienia wzrostu gospodarczego i niepewnej sytuacji politycznej. W związku z tym oczekujemy, iż inwestorzy będą dostosowywać swoje strategie tak, aby maksymalizować potencjał zysków, jako że same zakupy nieruchomości na największych rynkach (tzw. gateway markets) okazują się niewystarczającym rozwiązaniem.

Szybki rozwój przedsiębiorstw w połączeniu z postępem technologicznym przynosi znaczące zmiany o charakterze strukturalnym w sposobie prowadzenia działalności biznesowej. Zarówno na rynkach detalicznych, jak i w szerszym środowisku biznesowym, zachodzący w skali globalnej fenomen zmusza do szybkiej adaptacji inwestorów w branży nieruchomości. W centrum zainteresowania ponownie znalazły się sektory specjalistyczne oraz nowe możliwości rozwoju, przy czym jeszcze większą wagę przykłada się do zarządzania dochodami i aktywami tak, aby zmaksymalizować zyskowność.”

 

Rekordowe inwestycje w nieruchomości przemysłowe

Rozwój sektora e-commerce stanowi największy czynnik powodujący zmiany strukturalne na skalę globalną w handlu detalicznym. Najbardziej zaludnione miasta takie, jak Londyn, gdzie wydatki na rynku handlu elektronicznego (e-commerce) stanowiły blisko 10% PKB w 2018 r., mogą spodziewać się, iż popyt na nieruchomości magazynowe i centra logistyczne nie osłabnie. Wprawdzie oczekuje się, iż liderem pod względem wolumenu sprzedaży w Europie będzie Londyn, jednak to Madryt stanie się największym triumfatorem, ze wzrostem prognozowanym na poziomie 7%.

Na większości najważniejszych rynków globalnych zbadanych w ramach raportu, w porównaniu z innymi rodzajami aktywów, prognozuje się wysoki wolumen sprzedaży w segmencie nieruchomości przemysłowych. W czołówce najbardziej dynamicznie rozwijających się miast uwzględnionych w raporcie, jeśli chodzi o sektor nieruchomości przemysłowych, znalazły się Hongkong i Singapur, aczkolwiek, dla każdego z nich, sprzedaż w roku 2019 będzie nieco niższa niż w roku ubiegłym.

 

Odpowiedzialny za europejskie rynki kapitałowe Richard Laird, Partner (Partner, European Capital Markets) w firmie Knight Frank stwierdził: - Spodziewamy się, iż silny popyt nadal będzie się utrzymywał w miarę, jak rynek e-commerce będzie dojrzewał, a firmy będą rywalizować o idealne lokalizacje tak, aby dostawy towarów mogły odbywać się w szybkim tempie”. 

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat zapotrzebowanie na ten rodzaj nieruchomości będzie utrzymywać się na wysokim poziomie, zwłaszcza, że detaliści inwestują w powierzchnię i jakość magazynów, aby utrzymać szybki wzrost. Zmiany w kierunku bardziej wydajnych i zautomatyzowanych magazynów oraz związane z tym nakłady kapitałowe oznaczają także, że nieruchomości przemysłowe będą w coraz większym stopniu traktowane jak długofalowe źródło zysków w miarę, jak najemcy będą wydłużać okresy najmu.

Najwyższy wzrost wolumenu sprzedaży nieruchomości handlowych odnotuje Melbourne

Mimo oczekiwanego spadku sprzedaży detalicznej w niektórych dużych miastach, w dalszym ciągu istnieją możliwości inwestowania na najważniejszych, rozwiniętych, globalnych rynkach nieruchomości handlowych. Melbourne, Madryt i Szanghaj odnotują największy wzrost wolumenu sprzedaży nieruchomości handlowych w 2019 r. 

Andrew Sim komentuje: Wzrost e-handlu nadal hamuje handel tradycyjny i wielu sprzedawców detalicznych jest zmuszonych szybko się dostosować do tego zjawiska, zachodzącego w skali globalnej. Jednakże nawet jeśli sprzedawcy są zmuszeni zmniejszyć skalę działania, to coraz pewniejsze jest, że handel tradycyjny nadal ma istotną rolę do odegrania i może stanowić uzupełnienie e-handlu zamiast z nim kolidować.” 

 

Źródło: Knight Frank