List intencyjny określa zasady współpracy Develii i Hillwood Polska przy realizacji parku logistycznego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Właścicielem nieruchomości, na której powstanie centrum logistyczne, jest spółka zależna od Develii. Projekt będzie realizowany w co najmniej czterech etapach, dlatego list intencyjny przewiduje etapową sprzedaż gruntu do spółki celowej, w której Develia będzie posiadać 25 proc. udziałów.

Deweloper szacuje, że przychód ze sprzedaży całej nieruchomości gruntowej wyniesie około 35 mln euro. W podstawowym scenariuszu Develia nie przewiduje dodatkowego zaangażowania finansowego w realizację centrum logistycznego.

Parametry projektu zostaną ustalone w oparciu o biznes plan przyjęty w trakcie negocjacji umowy joint venture. Jego realizacja wymaga od partnerów współpracy na wszystkich etapach - od uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, przez budowę, na komercjalizacji obiektu kończąc. Projekt będzie czerpać z doświadczenia obu firm, ale operacyjne zarządzanie będzie realizowane przez zespół Hillwood.

Nawiązanie współpracy z Hillwood Polska w celu realizacji parku logistycznego na naszym gruncie w Malinie to realizacja kolejnego elementu strategii Develii. Dążymy do maksymalizacji wartości w ramach dezinwestycji tego aktywa, które spółka kupiła w 2007 roku. Poza przychodem ze sprzedaży gruntu, Develia będzie mieć udział w zyskach z tego projektu, który powinien się zakończyć do 2029 roku - zapowiada Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Develia wspólnie firmą Hillwood prowadzi rozmowy z lokalnymi władzami na temat zmiany przeznaczenia terenu, która umożliwi realizację przedsięwzięcia.

Realizacja projektu w Malinie jest krokiem w kierunku powiększenia naszej oferty w okolicach Wrocławia. Park logistyczny, który wybudujemy we współpracy z Develią, będzie naszym piątym centrum magazynowym w tym rejonie. Wrocław i cały Dolny Śląsk cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród najemców, szczególnie firm z sektorów e-commerce oraz logistyki. Jak wskazują dane za ostatni kwartał ubiegłego roku, jest to trzeci największy rynek w kraju pod względem popytu zgłaszanego na nowoczesne powierzchnie magazynowe – tłumaczy Hubert Michalak, prezes Hillwood Polska.