Grupa Logistyczna Seifert została udziałowcem północnoniemieckiej spółki LOREL Logistik GmbH

Ulm - Seifert Logistics Group przejmuje LOREL Logistik GmbH z mocą wsteczną, od 1 stycznia 2023 roku. Podobnie jak Grupa Seifert, Firma LOREL z siedzibą w Bremie jest aktywnym operatorem w zakresie logistyki kontraktowej.