Jury złożone z przedstawicieli Wyższej Szkoły Logistyki, samorządu studenckiego oraz przedstawicieli Prologis wyłoniło najzdolniejszych absolwentów poznańskiej uczelni roku akademickiego 2016/2017
w trzech kategoriach:

Najlepsza Praca Magisterska, w której zwyciężyła praca Piotra Wojny pt. „Problem make or buy na przykładzie operatora logistycznego Dachser”, napisana pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Długosza, Najlepsza Praca Licencjacka, w której nagrodę otrzymał Marek Kucharzewski za pracę pod tytułem: „Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na podstawie działań magazynu zaopatrzenia piekarni i cukierni”,  napisaną pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Bogusława Śliwczyńskiego, Najlepszy Absolwent – tytuł przyznano Oldze Szymańskiej za najwyższą średnią ocen na poziomie
4,88 oraz zaangażowanie w działalność naukową uczelni.

Każdy ze zwycięzców otrzymał dyplom oraz stypendium finansowe w wysokości 4 000 złotych ufundowane przez firmę Prologis.
 

„Do tej pory wyłoniliśmy już 31 studentów i przyznaliśmy nagrody pieniężne o łącznej wartości 151 000 złotych. To nasz znaczący wkład we współpracę ze środowiskiem akademickim oraz promocję ambitnych
i pracowitych młodych ludzi. Wierzymy, że konkurs Prologis Najlepszym motywuje ich do rozwijania swoich zainteresowań i jest zachętą do dalszego doskonalenia umiejętności” - powiedziała Marta Tęsiorowska Vice President, Head of Marketing & Communications Europe.

Działając aktywnie w czterech krajach w CEE z portfolio 4,6 miliona  metrów kwadratowych, Prologis jest największym właścicielem i zarządcą obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (stan na 30 czerwca 2017 r.).