Prócz wspomnianych już wyżej obiektów polskich, dwadzieścia cztery obiekty spośród nieruchomości w portfelu znajdują się w Niemczech, pięć na Węgrzech, trzy w Rumunii, po jeden na Słowacji i w Rosji. Blackstone zamierza zintegrować wszystkie te aktywa w ramach swojej europejskiej platformy logistycznej Logicor.

 

- Dzięki tej sprzedaży zakończyliśmy proces reorientacji Immofinanz. Od teraz firma skupiać się będzie wyłącznie na handlowych i biurowych klasach aktywów. Środki uzyskane ze sprzedaży wzmocnią nasz bilans i zostaną zainwestowane w rozbudowę naszego portfela wysokiej jakości biur w Niemczech, do 2018 roku - wyjaśnia Oliver Schumy, prezes zarządu Immofinanz.