Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. całkowite zasoby powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce zbliżyły się do granicy 30 mln mkw. - przekroczyły 29,9 mln mkw. i wzrosły o 19,3% w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r.

Nowa podaż w pierwszych trzech miesiącach przekroczyła 1,9 mln m kw., co jest najlepszym kwartalnym wynikiem w historii polskiego rynku magazynowego, przewyższając poprzedni rekord 1,25 mln m kw. dostarczony w 1. kwartale 2022 roku. Na koniec marca 2023 r. wolumen powierzchni magazynowo-przemysłowej w budowie wyniósł 2,1 mln mkw. i był o 38% niższy niż w IV kw. 2022 r. oraz o ponad 55% niższy niż rok wcześniej.

"Po okresie wzmożonej aktywności deweloperskiej, która zaowocowała historycznie wysokim poziomem podaży w ostatnich kwartałach, deweloperzy koncentrują się obecnie na zabezpieczaniu gruntów i planowaniu nowych projektów. Jednak ograniczenia w finansowaniu projektów, zwłaszcza w odniesieniu do budownictwa spekulacyjnego, oraz niestabilność geopolityczna pozostają istotnymi barierami dla dalszego rozwoju", mówi Jakub Kurek, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, Newmark Polska.

Całkowity popyt w I kw. 2023 r. przekroczył 1,2 mln mkw., co oznacza spadek o blisko 22% rok do roku i 20,6% kwartał do kwartału. Oznacza to najniższą aktywność najemców w Polsce od 1. kwartału 2020 roku. Popyt netto na powierzchnie magazynowe i przemysłowe wyniósł 661 800 mkw. i stanowił prawie 55% wszystkich transakcji.

"Najemcy stali się bardziej ostrożni w wynajmowaniu powierzchni magazynowej, ponieważ uporczywie wysoka inflacja zmniejsza siłę nabywczą konsumentów, w związku z czym wprowadzane są dalsze zmiany w polityce gromadzenia zapasów i łańcucha dostaw", mówi Agnieszka Giermakowska, Dyrektor Działu Badań i Doradztwa, ESG Lead, Newmark Polska.

W strukturze popytu w I kw. 2023 r. dominowały nowe umowy najmu (48,9%). Renegocjacje zwiększyły swój udział w całkowitym popycie drugi kwartał z rzędu do 45,5%, co oznacza wzrost o 3,5 p.p. w porównaniu z 4. kwartałem 2022 r. i o 19,9 p.p. w porównaniu z 1. kwartałem 2022 roku. Rozszerzenia stanowiły pozostałe 5,6%. Warto również zauważyć, że w pierwszych trzech miesiącach roku zawarto transakcje na łączną powierzchnię 61 000 mkw. w ramach krótszych umów najmu do jednego roku.

Największe transakcje najmu w okresie trzech miesięcy do końca marca 2023 r. obejmowały przedłużenie umowy najmu 56 000 m kw. w Panattoni Park Szczecin I przez Tyco Electronics Polska, transakcję Shein na 55 000 m kw. w Panattoni Park Wrocław Logistics South Hub oraz nową umowę na 36 700 m kw. w GLP Kraków Logistics Centre III podpisaną przez MCG EastBridge. Najemcy są teraz bardziej skoncentrowani na zrównoważonym rozwoju magazynów, efektywności energetycznej i rozwiązaniach pomagających zaspokoić potrzeby społeczne przyszłych najemców.

Na koniec marca 2023 r. ogólny wskaźnik pustostanów wyniósł 6,4%, co oznacza wzrost o 2,3 p.p. w ciągu kwartału i 3,1 p.p. rok do roku. Pustostany obejmowały 1,92 mln mkw. w istniejących budynkach i 1,16 mln mkw. w planach. Po raz pierwszy od pandemii dostępność magazynów w istniejących parkach przemysłowych przekroczyła wolumen niewynajętej powierzchni w obiektach w budowie.

Stawki czynszu pozostają pod presją wzrostową, szczególnie w najbardziej poszukiwanych lokalizacjach i budynkach wyposażonych w nowoczesne technologie i rozwiązania ESG. Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. najwyższe czynsze za powierzchnie magazynowe obowiązywały w Warszawie (strefa 1).

źródło:property-forum.eu