Portfolio Matrix obejmuje ponad 650 000 m2 powierzchni i składa się z 33 obiektów położonych w najlepszych lokalizacjach miejskich w głównych miastach Niemiec, m.in. w Berlinie, Dortmundzie, Norymberdze, Hamburgu, Hanowerze, Kolonii, Dreźnie i Lipsku. Po sfinalizowaniu transakcji portfolio będzie zarządzane przez P3. Oczekuje się, że proces akwizycji zostanie zakończony w czwartym kwartale 2020 r., po spełnieniu zwyczajowych warunków zamknięcia oraz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód ze strony organów regulacyjnych. Inwestycja ma miejsce 12 miesięcy po nabyciu przez GIC portfela Maximusa, który złożony jest z 28 aktywów zlokalizowanych w głównych hubach logistycznych w Europie. Lee Kok Sun, Chief Investment Officer of Real Estate, GIC: „Z przyjemnością informujemy o nabyciu tak dużego i wysokiej jakości portfolio zlokalizowanego w Niemczech, które są największym rynkiem logistycznym w Europie. Stwarza to dobrą okazję, by wzmocnić obecność P3 w strategicznych lokalizacjach miejskich, a także umocnić pozycję wiodącego dewelopera i zarządcy nieruchomości logistycznych w Europie. Logistyka wciąż pozostaje w obszarze zainteresowania funduszu GIC, gdyż spodziewamy się, że nawet w niepewnych warunkach sektor ten będzie przynosił trwałe, długoterminowe zyski dzięki rosnącemu popytowi w handlu online.” Otis Spencer, Chief Investment Officer, P3 Logistic Parks: „Wzrost handlu elektronicznego i ewolucja zachodząca w łańcuchu dostaw detalicznych to czynniki, które obecnie pozytywnie wpływają na branżę nieruchomości komercyjnych. Handel detaliczny stanowi ważną część łańcucha dostaw, a tym samym sektora logistycznego. To przejęcie jest jedną z największych transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości w Europie w tym roku oraz jedną z największych tego typu transakcji w Niemczech. Odzwierciedla ono naszą strategię prowadzenia inwestycji, dzięki której będziemy zwiększać udział P3 w rynku ogólnoeuropejskim. Przy wsparciu ze strony naszego właściciela, funduszu GIC, aktywnie poszukujemy kolejnych możliwości inwestycyjnych, dzięki którym wzmocnimy naszą pozycję jako jednego z wiodących deweloperów i zarządców nieruchomości logistycznych w Europie.” Soenke Kewitz, Managing Director Germany, P3 Logistic Parks: „W tej chwili P3 mocno koncentruje się na rozwijaniu działalności w Niemczech. W ciągu niespełna 12 miesięcy podwoiliśmy wielkość portfolio w tym kraju. Portfolio Matrix jest doskonale rozmieszczone w najlepszych miejskich lokalizacjach. W naszych dwóch oddziałach w Niemczech dysponujemy niezbędnym know-how i odpowiednimi zasobami, by optymalnie zarządzać i rozwijać nowe aktywa.”

Informacje na temat GIC GIC to wiodąca ogólnoświatowa spółka inwestycyjna założona w 1981 r. w celu zarządzania rezerwami zagranicznymi Singapuru i zabezpieczenia jego przyszłości finansowej. GIC, jako długoterminowy inwestor, posiada wyjątkową pozycję, by inwestować w wiele aktywów różnej klasy. Obejmuje to nieruchomości, prywatne fundusze kapitałowe, akcje i inwestycje o stałym dochodzie. GIC prowadzi inwestycje w ponad 40 krajach świata, a od ponad dwóch dekad zajmuje się inwestycjami na rynkach wschodzących. GIC posiada siedzibę główną w Singapurze. Zatrudnia ponad 1700 osób w 10 biurach na całym świecie, będących kluczowymi centrami finansowymi. Więcej informacji na temat GIC można znaleźć na stronie www.gic.com.sg

Informacje na temat P3 Logistic Parks P3 to długoterminowy zarządca i deweloper nieruchomości magazynowych w Europie. Zarządza aktywami o powierzchni ponad 6 mln m² oraz bankiem ziemi przeznaczonym do dalszej rozbudowy. P3 prowadzi działalność w 11 krajach i od prawie dwudziestu lat inwestuje i rozwija się na rynkach europejskich. Główna siedziba P3 znajduje się w Pradze. P3 zatrudnia ponad 160 osób pracujących w 9 biurach w najważniejszych miastach europejskich. P3 oferuje klientom zintegrowane usługi deweloperskie oraz usługi zarządzania aktywami i nieruchomościami. Więcej informacji na temat P3 można znaleźć na stronie www.p3parks.com