W raporcie pod tytułem “Kontynuacja dynamicznego wzrostu europejskiego rynku nieruchomości logistycznych w 2019 roku” Dział Badań Prologis omawia szereg czynników sprzyjających prognozom dalszego wzrostu europejskiej logistyki w 2019 roku.

Od 2007 roku europejski rynek logistyczny zwiększył się o 75%, podczas gdy gospodarka zanotowała w tym samym czasie wzrost jedynie o 10%. Europejski rynek napędzany jest przez czynniki strukturalne, takie jak rekonfiguracja łańcucha dostaw oraz wzrastające tempo adaptacji innowacji, które neutralizują ryzyka związane z napięciami handlowymi czy niestabilnością rynków kapitałowych. Podczas gdy około 3–5 lat temu to Wielka Brytania była główną siłą napędową wzrostu w Europie, to w 2018 roku wzrost ten zaczął rozprzestrzeniać się również na kontynencie, gdzie wyróżnić można dwa rodzaje rynków.

Pierwszy z modeli to dynamiczny wzrost stawek czynszu na dojrzałych rynkach, takich jak Monachium, południowa Holandia, Göteborg i Praga, który powinien utrzymywać się również w 2019 roku. Do drugiej grupy należą rynki takie jak Paryż, Warszawa, Śląsk i Mediolan, gdzie cykl stawek czynszu jest w początkowej fazie. W 2018 roku stawki efektywnego czynszu netto wzrosły na poziomie ogólnoeuropejskim o około 4,5%, czego kołem zamachowym były rynki kontynentalne, takie jak Polska, Niemcy, Francja, Czechy i Włochy. W związku ze znacznymi podwyżkami stawek na większości rynków kontynentalnych, w 2019 roku można spodziewać się podobnego tempa wzrostu. Silne fundamenty rynku, o których stanowią pozytywne nastroje wśród konsumentów, wysoki popyt, regularna podaż, niedobór gruntów oraz rekordowo niski poziom pustostanów utrzymają się w 2019 roku. Strukturalne czynniki napędzające rynek, takie jak handel elektroniczny, urbanizacja i rekonfiguracja łańcucha dostaw, powinny doprowadzić do zwiększonego popytu na nieruchomości logistyczne w dowolnej fazie cyklu gospodarczego.

Dział Badań Prologis przeprowadził niedawno badanie, z którego wynika, że każdy 1% zaoszczędzony na kosztach transportu i pracy stanowi równowartość 15–20% kosztów najmu nieruchomości logistycznych. W związku z tym nieruchomości są obecnie słusznie postrzegane bardziej jako czynnik zwiększający wartość, niż jako czynnik generujący koszty. Wspomniane wyżej czynniki wraz z ograniczoną dostępnością gruntów, zwłaszcza w przypadku zabudowy plombowej, stwarzają warunki dla długoterminowego wzrostu.

Choć ryzyko polityczne lub gospodarcze może w każdym momencie zahamować przewidywane tendencje, to utrzymująca się silna koniunktura, strukturalne czynniki popytu oraz sprzyjające czynniki, takie jak urbanizacja, handel elektroniczny oraz popyt na obiekty typu Last Touch, potwierdzają prognozy utrzymania się dynamiki wzrostu na europejskim rynku nieruchomości logistycznych w 2019 roku.

 

Źródło: Prologis