Najszybciej rozwijający się na polskim rynku nieruchomości sektor przemysłowo-logistyczny na koniec marca dysponował zasobami ponad 25,3 mln mkw., notując 17 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku. Przyrost nowej powierzchni magazynowej był widoczny w każdym z dziewięciu obszarów koncentracji, tzw. rynkach wielkiej piątki. Niezmiennie rejonami z największymi zasobami powierzchni magazynowej w Polsce pozostają: Warszawa, oferująca 5,5 mln mkw. (22 proc. całkowitych zasobów) oraz region Górnego Śląska (18 proc.) i Polski Centralnej (15 proc.).

Potwierdzeniem kontynuacji dynamicznego wzrostu sektora magazynowego w Polsce jest rekordowy w ujęciu kwartalnym wynik oddanej do użytku nowej podaży. Od stycznia do marca do najemców trafiło 1,3 mln mkw. powierzchni. Ukończone projekty dominowały w Wielkopolsce, gdzie rynek wzbogacił się o 280 tys. mkw., w regionie Dolnego Śląska i Górnego Śląska. W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku pozwolenie na użytkowanie uzyskały m.in.: Hillwood BTS w Bydgoszczy (104 tys. mkw.), P3 Poznań II (82 tys. mkw.), Hillwood BTS Stryków II (73 tys. mkw.) oraz Segro Logistics Park Poznań, BTS w Gołuskach (50 tys. mkw.).

Analizując strukturę nowych obiektów, obserwujemy dynamiczny rozwój formatów miejskich oraz obiektów typu last mile logistics, które są obiektami wysoce pożądanymi przez najemców z sektora e-commerce oraz q-commerce. Na polskim rynku pojawił się również nowy format typu „dark stores” jako mini centra dystrybucji, szczególnie dla branży e-grocery. Dodatkowo zauważalne są również zmiany w standardzie technicznym budowanych obiektów. Coraz częściej deweloperzy realizują projekty o zwiększonej nośności posadzki, wyższej wysokości oraz zwiększonej termoizolacyjności ścian – wyjaśnia Michał Kozdrój, dyrektor agencji logistycznej w Knight Frank.

Wraz z powiększaniem się rynku przemysłowo-logistycznego nie maleje zainteresowanie najemców. W pierwszym kwartale roku podpisano umowy na 1,4 mln. mkw. powierzchni. Największym powodzeniem cieszyły się trzy rozwinięte obszary koncentracji, z których liderem został region Górnego Śląska (21 proc. popytu), na drugim miejscu uplasowała się Warszawa (strefa I i II z udziałem rzędu 16 proc.), a na trzecim – obszar Polski Centralnej (14 proc. całkowitego wolumenu zawartych umów).

Podobnie jak najemcy, deweloperzy pozostają równie aktywni. Na koniec marca 2022 roku w budowie pozostawało 4,7 mln mkw. powierzchni. Dane te potwierdzają, iż pomimo ograniczeń związanych z dostępnością materiałów, siły roboczej oraz wzrostem cen, realizacje nowych inwestycji nie zwalniają tempa. Aktualnie najwięcej nowych inwestycji powstaje na rynkach wschodzących, gdzie realizowane jest ponad 860 tys. mkw. nowej powierzchni – dodaje Renata Zielińska, konsultantka w dziale badań rynku w Knight Frank.

Na koniec marca 2022 zanotowano spadek współczynnika pustostanów (do historycznie najniższej wartości szacowanej na 4,1 proc.), pomimo rekordowo wysokiego wolumenu nowej podaży przy jednocześnie niesłabnącym popycie. Największy wolumen powierzchni magazynowej dostępnej od zaraz oferował region Górnego Śląska z poziomem pustostanów oscylującym w okolicach 7 proc.

Podaż nierównoważąca popytu w korelacji z niskim poziomem pustostanów wywołuje presję wzrostu wywoławczych stawek czynszu, której pierwsze oznaki są już widoczne. W I kwartale 2022 roku odnotowano wzrost stawek czynszów wywoławczych na głównych rynkach magazynowych w Polsce. Co więcej, należy oczekiwać, że trend ten utrzyma się również w kolejnym kwartale. Najdroższym rynkiem pozostaje Warszawa, gdzie czynsz wywoławczy w granicach administracyjnych miasta wynosi 4-5,60 euro/mkw. miesięcznie.