MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, w 2018roku uzyskał 141,5mln zł przychodów, czyli o 36,3% więcej w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przezdwanaście miesięcy ub.r.Grupa zanotowała 151,1mln zł zysku na działalności operacyjnej, co jest wynikiem blisko trzyrazy wyższym niż rok wcześniej (było 55,2mln zł). Z kolei na poziomie wyniku netto MLP Group osiągnęło 92,4mln zł zysku, co oznacza poprawę o 95% względem poprzedniego roku. Deweloper powierzchni magazynowychna koniec 2018 r. posiadałkapitały własne (aktywa netto)o wartości 815,4mlnzł, czyli o 12% wyższe niżwartości wykazanena koniec 2017roku. W minionym rokuwartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 24% do 1,44mld zł (334,3mln euro).

„Osiągnięte w 2018 roku wyniki sąbardzo dobrei dają nam mocne podstawy do realizacji naszej strategii rozwoju w Europie, na rynkach na których jesteśmy obecni. Ostatnio podpisanetransakcjewynajmu w Niemczech potwierdzają słuszność przyjętej przez nasstrategii”-podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

W 2018 roku Grupa zawarła umowy najmu komercjalizując łącznie 169575 m² powierzchni magazynowej i biurowej. Z tego 119009 m² zostało wynajęte przez klientów jako nowe umowy najmu, transakcje na łącznie 55566 m²dotyczyły przedłużeń okresu najmu przez dotychczasowych klientów.Aktualnie w budowie i w przygotowaniu pozostaje62000 m²objętych umowami najmu..Z kolei docelowa powierzchnia do zabudowy na posiadanych gruntach sięga blisko 1,1 mln m2, co oznacza możliwość podwojenia obecnej skali działalności.

„Grupa znajduje się w doskonałej sytuacji finansowej. Posiadamy bardzo dobrą strukturękapitałową umożliwiającą realizację długofalowych celów strategicznych orazwłasny bank ziemi zlokalizowany w atrakcyjnych lokalizacjachumożliwiający nam podwojenie wielkości posiadanej powierzchni magazynowej. Poza naszym krajem priorytetowy jest rynek niemiecki, a w szczególności pięć regionów, w których chcemyfunkcjonować: Hamburg, Monachium, Berlin, Frankfurt i Zagłębie Ruhry. W najbliższych latach Niemcy zapewnią nam największy potencjał zwrotu z inwestycji i jednocześnie dywersyfikację działalnościw Polsce. Widzimy też szansę na rozpoczęcie w tym roku działalności w Austrii w okolicach Wiednia”–dodał Radosław T. Krochta.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu. Doceniają to najemcy, którzy przez cały okres współpracują z tymi samymi osobami odpowiadającymi za wysoką jakość świadczonych usług.

 

Źródło: MLP GROUP