Strategicznym celem grupy pozostaje rozwój w Polsce oraz na rynku niemieckim, austriackim oraz rumuńskim. MLP Group oferuje powierzchnie magazynowe w formacie magazynów big box oraz obiektów typu City Logistics. Pierwszym projektem z zakresu logistyki miejskiej jest MLP Business Park Berlin i MLP Business Park Poznań. Koncept City Logistics będzie rozwijany również w innych lokalizacjach, m.in. w MLP Łódź i MLP Wrocław West.

Rynek magazynowy jest rozpędzony i bardzo dobrze sobie radzi w obecnych warunkach gospodarczych. Popyt, po chwilowemu wstrzymaniu w okresie pandemii, na nowo się odrodził i jest obecnie bardzo silny. Na rynku mamy rekordową wielkość powierzchni w budowie. Motorem napędowym najmu powierzchni magazynowych pozostaje sektor e-commerce, logistyki oraz lekkiej produkcji. Dodatkowo na generowany popyt wpływ mają również klienci przenoszących produkcję z krajów azjatyckich do Europy w celu skrócenia łańcucha dostaw. I połowa roku była także dla nas bardzo udanym okresem. Znacznie poprawiliśmy wyniki finansowe na wszystkich poziomach rachunku wyników. Dzięki inwestycjom w rozbudowę parków oraz zwiększeniu banku ziemi mocno wzrosła również wartość posiadanych aktywów. W kolejnych latach spodziewamy się dalszego długofalowego i stabilnego rozwoju rynku magazynowego. Widzimy też rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie ad hoc. Dlatego poza inwestycjami popartymi umowami pre let chcemy więcej budować także na zasadach spekulacyjnych – powiedziała Monika Dobosz, dyrektor finansowa w MLP Group.

W I półroczu zwiększyła o 24 proc. wartość aktywów netto (NAV) do poziomu 1,5 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła z kolei o 16 proc. do 2,7 mld zł. Przez pierwsze sześć miesięcy roku grupa osiągnęła 97,6 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 16 proc. Wypracowała jednocześnie 205,5 mln zł zysku na działalności operacyjnej oraz 166,5 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie poprzedniego roku było to odpowiednio: 194,7 mln zł oraz 121,1 mln zł.

Grupa realizowała projekty o łącznej powierzchni blisko 200 tys. mkw. Zakończone zostały w tym okresie inwestycje o łącznej powierzchni około 50 tys. mkw. głównie w parkach: MLP Pruszków II, MLP Poznań i MLP Business Park Berlin I. Na koniec czerwca MLP Group oferowało 736,3 tys. mkw. gotowej powierzchni najmu. Jednocześnie w trakcie budowy i przygotowaniu pozostawało 142 tys. mkw. Docelowa powierzchnia posiadanych parków wynosi 1,38 mln mkw. Dodatkowo MLP Group posiada rozbudowany bank ziemi, którego łączna wielkość na wszystkich rynkach działalności wynosi 109,4 ha. Grupa posiada również szereg umów rezerwacyjnych na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne w Polsce, Niemczech i Austrii.

Rozbudowany bank ziemi i szereg umów rezerwacyjnych zapewniają nam możliwość stabilnego rozwoju działalności w kolejnych latach na wszystkich obsługiwanych rynkach. Poza umacnianiem pozycji w Polsce konsekwentnie prowadzimy ekspansję w Niemczech i Austrii. Zakończyliśmy właśnie budowę parku magazynowego w Berlinie. Z kolei w Unna jesteśmy w trakcie budowy nowego obiektu magazynowego o powierzchni 56 tys. mkw., która zakończy się w I półroczu 2022 roku. W trakcie realizacji są także projekty w Niederrhein i w Wiedniu. Kolejne inwestycje planujemy w Kolonii, Frankfurcie nad Menem, Lipsku oraz Gelsenkirchen. Wszystkie nasze nowe projekty realizujemy z uwzględnieniem rozwiązań chroniących środowisko. Nie zapominamy też o naszych starszych obiektach i systematycznie je modernizujemy dostosowując do najwyższych standardów. Chcemy, aby każdy z nich posiadał certyfikat BREEAM na poziomie co najmniej Good – dodała Monika Dobosz.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.