"Sytuacja w nowoczesnej branży magazynowej pozostaje dobra. Widzimy powiększającą się lukę na rynku, ponieważ podaż nowej powierzchni znacznie spadła i jest nieproporcjonalna do tylko nieznacznie niższego popytu. Obserwujemy silny popyt ze strony najemców poszukujących atrakcyjnych obiektów. Dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć skalę naszych spekulacyjnych projektów deweloperskich. Chcemy poszerzyć nasze portfolio o więcej ukończonej powierzchni, którą możemy zaoferować potencjalnym najemcom w krótkim czasie. Widzimy, że część rynku zmierza w tym kierunku. Oferując powierzchnię gotową do wprowadzenia się, będziemy w stanie zaspokoić silny popyt najemców i generować wyższe stopy zwrotu" - zauważa Agnieszka Góźdź, Członek Zarządu, Chief Development Officer, MLP Group S.A.

Spekulacyjne projekty deweloperskie, które MLP Group zamierza uruchomić, będą zlokalizowane w czterech parkach logistycznych w Polsce i dostarczą łącznie ok. 75 tys. mkw. powierzchni. Najwięcej, bo blisko połowa, powstanie w parku MLP Pruszków II. Nowa powierzchnia pojawi się również w MLP Gorzów Wielkopolski i MLP Gliwice. Obiekty zostaną oddane do użytku jeszcze w tym i na początku przyszłego roku.

MLP Group w ramach rozbudowy swojego portfolio magazynowego kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój. Zgodnie ze standardową praktyką firmy, certyfikacja BREEAM na poziomie Very Good lub wyższym jest obowiązkowa dla wszystkich nowych projektów. Strategia zrównoważonego rozwoju MLP Group przewiduje również dostosowanie istniejących obiektów do wymogów zielonej certyfikacji. Liczniki energii elektrycznej, wody i gazu zainstalowane oddzielnie dla poszczególnych sekcji budynku oraz zdalne odczyty liczników pomogą zoptymalizować zużycie mediów. Zainstalowane zostaną również zbiorniki na wodę deszczową. MLP Group angażuje się w działania wspierające bioróżnorodność, m.in. sadząc drzewa, obsiewając łąki kwiatami, stawiając hotele dla owadów i tworząc tereny zielone. Zachęca również do jazdy na rowerze, budując wiaty rowerowe. Plany obejmują sortowanie i recykling odpadów we wszystkich parkach logistycznych poprzez uruchomienie programu zero odpadów. Kolejnym strategicznym zadaniem jest rozwój systemów fotowoltaicznych.

Źródło:property-forum.eu