MLP Group systematycznie wprowadza do swoich parków eko-rozwiązania. Wszystkie realizowane nowe inwestycje są obligatoryjnie objęte certyfikacją BREEAM na poziomie co najmniej „Very Good”. W ten sposób analizowane są wskaźniki zrównoważonego rozwoju obejmujące szereg zagadnień środowiskowych. Grupa dodatkowo zaczęła dostosowywać do wymogów zielonych certyfikatów także swoje istniejące obiekty. Celem jest, aby w przyszłości całe portfolio MLP Group było objęte certyfikacją BREEAM.

Efektem podjętych działań jest przyznana ocena dla centrum logistycznego MLP Pruszków II, będącego jednym z największych parków w Polsce. Grupa uzyskała dla swojej istniejącej inwestycji certyfikat BREEAM In-Use International na poziomie Excellent.

Certyfikacja BREEAM jest obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod oceny budynków, pod kątem ich ekologiczności oraz funkcjonalności. Ponadto potwierdza, że oceniony projekt spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju i jest to budynek nie tylko przyjazny dla środowiska naturalnego, ale także dla osób z niego korzystających. W procesie certyfikacji bardzo wysoko zostały ocenione m.in. „zdrowie i dobre samopoczucie”, „wykorzystanie terenu i ekologia”, „energia” oraz „zanieczyszczenie”. Maksymalną liczbę punktów przyznano za „materiały” i „odpady”.

Troska o ekologię stała się już codziennością dla dewelopera, który sukcesywnie podejmuje działania w celu ograniczenia negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne.

„Stawiamy na projekty zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest budowa energooszczędnych i ekologicznych nieruchomości. Ogromne znaczenie ma dla nas szerokie zastosowanie fotowoltaiki, co prowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Chcemy w ciągu 2-3 lat stać się firmą zeroemisyjną. Rozwiązania ekologiczne dodatkowo podnoszą atrakcyjność oferty, zapewniając najemcom obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Ma to olbrzymie znaczenie dla spółek posiadających umowy wieloletnie” – powiedziała Karolina Pokora-Malewska, PR Manager w MLP Group S.A.

Dostosowanie obiektów magazynowo – przemysłowych do najnowszych trendów ekologicznych stało się niezbędnym elementem strategii większości deweloperów. MLP Group sukcesywnie wprowadza kolejne nowości do swoich nowych obiektów. W częściach biurowych stosuje m.in. przeszklenia, które zwiększają dostęp do światła dziennego i zapewnią pracownikom lepsze warunki pracy oraz eksploatacyjny model informacyjny (AIM – ang. Asset Information Model), służący do administrowania i kontrolingu systemów obiektowych. Grupa korzysta również z rozwiązania systemowego jakim jest Interact Industry – innowacyjnej platformy, dzięki której można lepiej zarządzać całym oświetleniem i monitorować jego działanie. Zmniejsza się w ten sposób zużycie energii elektrycznej, poprawia bezpieczeństwo w magazynie, optymalizuje wykorzystanie przestrzeni i tym samym obniża koszty operacyjne.