Inwestycja w Cheb jest w pełni ekologiczna, o czym świadczy między innymi fakt, że 90 proc. materiałów wykorzystanych do jej budowy pochodzi z recyklingu. W hali zostały również wprowadzone takie rozwiązania jak zagospodarowanie wody deszczowej do celów sanitarnych czy rolety okienne regulujące dostęp naturalnego światła, a jej otoczenie zostało wzbogacone o budki dla owadów oraz siłownię zewnętrzną dla pracowników. W takim środowisku powstało główne centrum dystrybucyjne niemieckiego sklepu internetowego REAL digital, który zgodnie z najnowszymi standardami BREEAM 2016 New Construction, uzyskał certyfikat najbardziej ekologicznego budynku przemysłowego na świecie. ‘’Czechy zyskały dostęp do najbardziej przyjaznej dla środowiska hali na świecie. Tą inwestycją zwieńczyliśmy ścieżkę zielonego budownictwa, którą wyruszyliśmy razem z Pavlem Sovičką (Panattoni) w 2015 roku. Dzięki temu mamy obecnie jeden z najbardziej zielonych portfeli na świecie, z bardzo dużym udziałem projektów opartych na regeneracji terenów zdegradowanych. Cieszę się, że znowu jesteśmy w czołówce firm wyróżnionych tak prestiżowym odznaczeniem. Chciałbym podziękować całemu zespołowi za ich wysiłek włożony w budowę i przygotowanie obiektu. Nie możemy się doczekać powtórzenia tego osiągnięcia również w Polsce, gdzie wszystkie nowe projekty posiadają certyfikat BREAAM.‘‘ – mówi Milan Kratina CEO, Accolade. W budynku rozwiązania zgodne z filozofią zrównoważonego rozwoju można spotkać na niemal każdym z jego 27 000 metrów kwadratowych. Jednak najbardziej imponujące elementy dotyczą gospodarki wodnej, która została zaaranżowana w sposób odpowiadający obecnej sytuacji klimatycznej. Dzięki unikalnemu systemowi, pozwalającemu na spłukiwanie toalet wodą deszczową, udało się zmniejszyć zużycie wody pitnej aż o 84 proc. w porównaniu ze standardowym wynikiem w tego typu halach. Co więcej, hala wyposażona została w inteligentne oświetlenie LED oraz rolety zewnętrzne, pozwalające na oszczędzanie energii niezbędnej do jej klimatyzowania. Te rozwiązania przyczyniają się do redukcji

zużycia energii o 56 proc. oraz 58 procentowej redukcji śladu węglowego. Wszystkie zastosowane materiały budowlane zostały dobrane z myślą o ekologii i zrównoważonym budownictwie. Ponad 12 proc. z nich posiada jeden z certyfikatów: ISO 14001, BES lub FSC, a także deklarację środowiskową produktu (EPD). Na wysoką ocenę składającą się na certyfikat BEEAM 2016 New Construction wpłynęła także jakość środowiska wewnętrznego, czyli warunki pracy. ” Fakt, że projekt Panattoni Park Cheb South uzyskał ocenę Outstanding BREEAM jest świadectwem doskonałego przywództwa i wizji klienta oraz ciężkiej pracy całego zespołu projektowego. Aby uzyskać to najwyższe oznaczenie, trzeba realizować prawdziwie zrównoważoną wizję, skupiając się nie tylko na kwestii zrównoważonego rozwoju, ale i na wielu innych aspektach. Uważam, że cały zespół ma prawo być dumny z tego osiągnięcia, które nie tylko będzie drogowskazem dla innych projektów w Czechach, ale także dla tych na całym świecie” - mówi Shamir Ghurma, dyrektor BREEAM, który przeprowadza certyfikację zrównoważonego rozwoju na całym świecie. ‘‘Ten projekt od samego początku był wyjątkowy, a osiągnięcie tak wysokiego wyniku, jakim jest Outstanding, tylko to potwierdziło. W projekcie uwzględniono rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, takie jak system spłukiwania wody deszczowej, strefy bezpieczne dla ruchu pieszego i rowerowego, przewidziano miejsce do odpoczynku na świeżym powietrzu, zagwarantowano bioróżnorodność czy ponowne wykorzystanie materiałów z rozbiórki i wiele innych. Te cechy, w połączeniu z doskonałą współpracą wszystkich zaangażowanych stron, doprowadziły do sukcesu, czego wyrazem jest uzyskanie najwyższego wyniku certyfikacji BREEAM dla nowo budowanego budynku w Czechach” - mówi Małgorzata Sochacka z Arcadis, która prowadziła proces certyfikacji BREEAM.

-Accolade jest długoterminowym inwestorem w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych. Spółka działa na kilku rynkach europejskich – polskim, czeskim, niemieckim, a od niedawna również na słowackim. Obecnie zarządza portfelem ponad 1,1 mln mkw. powierzchni przemysłowej w 30 lokalizacjach, długofalowo współpracując z ponad 70 najemcami, wśród których znajdują się takie firmy, jak: Tchibo, DHL, Kion, Raben, Assa Abloy, Vive, Gates, Data Modul, Oponeo, Swiss Krono, Pierce, Autodoc. Accolade w Polsce posiada parki w Szczecinie, Zielonej Górze, Lublinie, Kielcach, Bydgoszczy, Białymstoku, Koninie, Legnicy oraz w Mińsku Mazowieckim. Chcąc umożliwić osobom fizycznym inwestowanie w parki przemysłowe, w 2014 roku Accolade założył Fundusz Inwestycyjny, który działa w Czechach.