Według badania „Trendy na rynku powierzchni magazynowych i usług logistycznych” przeprowadzonego pod koniec 2017 r. przez PMR Consulting & Research na zlecenie Fiege i P3 Logistics Parks rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe i usługi logistyczne będą kształtować rynek w najbliższych latach. Deweloperzy tacy jak P3 Logistic Parks już od co najmniej kilku kwartałów odczuwają coraz silniejszy wpływ tych trendów na ich działalność.

 

Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 w Polsce, mówi: „Począwszy od 2016 r. widzimy nieustannie rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne obiekty magazynowe. W minionym roku po raz kolejny udało nam się pobić własny rekord wynajętej powierzchni. Rok 2017 zamknęliśmy umowami podpisanymi na sumę 400,000 m2, z czego ponad 290,000 m2 stanowiły nowe kontrakty.

 

Praca wre

Aż 84% firm w Polsce spodziewa się wzrostu liczby zamówień w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat. To jeden z istotnych, choć nie jedyny, czynnik, który spowoduje, że deweloperzy powierzchni magazynowych nadal będą mieli ręce pełne roboty.

 

Andrzej Wroński, Managing Director Poland, Group Head of Asset Management w P3 podkreśla: „Miniony rok był dla nas bardzo udany. Nie tylko w pełni zrealizowaliśmy strategię rozwoju w Polsce, ale także niemal trzykrotnie przekroczyliśmy, zakładany na początku roku plan budów. W każdym z naszych czterech parków rozpoczęliśmy realizację nowych obiektów. Łącznie oddaliśmy do użytku 190,000 m2, a kolejne 88,000 m2 jest w budowie. Ten rok zapowiada się równie intensywnie, choćby ze względu na planowane rozpoczęcie prac na gruncie o powierzchni 50 ha, który kupiliśmy w ubiegłym roku, tuż obok parku P3 Poznań. Szukamy także nowych lokalizacji, gdzie będziemy mogli się dalej rozwijać.”

 

Co ciekawe, jak wynika z badania przeprowadzonego przez PMR CR, na przestrzeni ostatnich lat znacząco zmieniła się wielkość magazynów wykorzystywanych przez firmy. Jeszcze do niedawna obiekty mające kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych były rzadkością. Obecnie, aż 80% dużych przedsiębiorstw zajmuje co najmniej 3,000 m2. Przy czym prawie połowa (42%) korzysta z magazynów mających minimum 10,000 m2 a niemal jedna czwarta (23%) z obiektów większych niż 30,000 m2.

 

Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 w Polsce mówi: „Firmy coraz częściej szukają dużych powierzchni magazynowych. Na przykładzie naszych ostatnich doświadczeń możemy stwierdzić, że z jednej strony najemcy, z którymi już współpracujemy, ze względu na swój dynamiczny rozwój chętniej powiększają dotychczas zajmowane powierzchnie, a z kolei, jeśli rozpoczynamy rozmowy z nowymi klientami często dotyczą one najmu większych powierzchni, przekraczających 30,000 m2.”

Do największych podpisanych przez P3 w minionym roku umów można zaliczyć między innymi trzy kontrakty na realizację obiektów na terenie parku P3 Piotrków. Są to magazyn dla Kuehne + Nagel o powierzchni prawie 56,000 m2, obiekt dla JYSK o powierzchni ponad 36,000 m2 oraz dodatkowa powierzchnia (18,000 m2) dla wieloletniego najemcy, firmy FM Logistic, która jednocześnie zdecydowała się też na przedłużenie umowy na dotychczas zajmowany obiekt w parku P3 Piotrków o powierzchni ponad 36,000 m2. Kolejna duża transakcja to najem w magazynie numer 16 w Błoniu 26,000 m2 przez firmę Antalis - wiodącego, europejskiego dystrybutora papieru, systemów opakowaniowych oraz tworzyw sztucznych służących do komunikacji wizualnej. Łącznie, w trzech fazach budynku nr 16 powstało 80,000 m2 nowoczesnej powierzchni. Dwa pierwsze etapy mające w sumie 47,000 m2 były jedną z największych inwestycji oddanych do użytku na polskim rynku w pierwszej połowie 2017 r.

 

Pozytywne myślenie

Nieustannie rosnący popyt na powierzchnie magazynowe jest bezpośrednio związany z tym, jak firmy postrzegają Polskę jako lokalizację logistyczną. Według 84% firm biorących udział w badaniu trendów na rynku powierzchni magazynowych i usług logistycznych, nasz kraj jest dobrym miejscem dla tworzenia centrów logistycznych. Koszty pracy i dostępność wykwalifikowanych pracowników, stale ulepszana i rozwijana infrastruktura transportowa, a także wysokiej jakości obiekty to czynniki, które w największym stopniu decydują o atrakcyjności Polski jako miejsca do lokowania zakładów produkcyjnych i magazynów. Optymizmem napawa też fakt, że firmy nadal chcą się tu rozwijać. Aż 54% uczestników badania zadeklarowało chęć powiększenia zajmowanej powierzchni magazynowej lub produkcyjnej, a jednocześnie 45% zamierza to zrobić w perspektywie najbliższych 2-3 lat.

 

Piotr Bzowski, Leasing & Development Director P3 w Polsce dodaje: „Warto zwrócić też uwagę na fakt, że, jak wynika z badania, nowopowstające obiekty będą służyły firmom nie tylko do obsługi rynku polskiego, ale także innych państw europejskich, szczególnie z Europy Środkowo - Wschodniej. Otwiera to przed nami jako krajem, szansę na stanie się interregionalnym centrum dystrybucji.”

Dla deweloperów oznacza to jeszcze więcej pracy w najbliższych latach.

 

Source: P3 Logistic Parks