Europejska Federacja Nieruchomości (European Property Federation) reprezentuje podmioty z szeroko pojętego sektora nieruchomości, od właścicieli poprzez inwestorów, deweloperów, banki, firmy ubezpieczeniowe aż po zarządców centrów handlowych. Wśród członków stowarzyszonych w Federacji znajdują się przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Danii, Finlandii, Szwecji, Hiszpanii czy Węgier. Narodowe organizacje zrzeszone w EPF są właścicielami lub zarządzają aktywami o wartości ponad 1,5 biliona Euro. EPF od prawie 20 lat aktywnie działa na rzecz swoich członków w instytucjach unijnych. U podstaw działalności EPF leży pomoc w zrozumieniu specyfiki i natury rynku nieruchomości, w tym nieruchomości komercyjnych wśród decydentów zasiadających w Parlamencie Europejskim oraz pokazanie jak korzystne dla całej ekonomii Unii może być dobrze przemyślane i ustanowione prawo dotyczące rynku nieruchomości. Są to również idee przyświecające Polskiej Radzie Centrów Handlowych, która zdecydowała się na połączenie sił z Europejską Federacją  Nieruchomości, w zakresie reprezentacji podmiotów zrzeszonych w Radzie na arenie międzynarodowej.

„Polityka Unii Europejskiej w ostatnich latach jest kluczowa dla rynku nieruchomości i sektora handlowego. Dobre prawo unijne w tym aspekcie może bardzo korzystnie wypłynąć na rozwój polskiego rynku nieruchomości. Nasze członkostwo w European Property Federation, co pragnę podkreślić, jako pierwszego i jedynego reprezentanta z Polski, pozwoli na aktywny udział polskiej reprezentacji w opiniowaniu unijnych procesów legislacyjnych i zdecydowanie zwiększy siłę przebicia naszego kraju na arenie międzynarodowej” powiedział Radosław Knap, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych.

 

 John Frederiksen prezes European Property Federation powiedział:
“Obecność Polskiej Rady Centrów Handlowych w szeregach EPF to dla nas bardzo duża korzyść w postaci imponującej reprezentacji polskich inwestorów zrzeszonych wokół PRCH. Zaangażowanie Rady będzie dla nas bardzo pomocne przy rozszerzaniu o całe spektrum nieruchomości w kraju, który posiadając 51 posłów w Parlamencie Europejskim, jest silnym graczem w kształtowaniu polityki UE. Bardzo cieszymy się z możliwości współpracy z PRCH i dzięki temu także z przedstawicielami Polski w strukturach władz unijnych.”

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest organizacją not-for-profit. Od 2003 roku zrzesza firmy i osoby pracujące w branży nieruchomości centrów handlowych: zarządców, inwestorów, deweloperów, najemców, prawników, architektów, agencje PR, marketingu i inne firmy działające na rzecz tego sektora. Obecnie do PRCH należy ponad 200 firm. Celem organizacji jest wspieranie rozwoju nieruchomości handlowych w Polsce, promowanie wiedzy nt. ich funkcjonowania, krzewienie najlepszych praktyk oraz tworzenie szerokiego forum branżowego na rzecz kontaktów i badań. Działalność PRCH obejmuje szereg projektów edukacyjnych, programów informacyjnych i wydarzeń integrujących branżę. PRCH od wielu lat promuje polski rynek centrów handlowych na arenie międzynarodowej. Polska Rada Centrów Handlowych jest narodowym partnerem International Council of Shopping Centers (ICSC) i działa na terenie Polski od 2003 roku. 
Więcej informacji: www.prch.org.pl 

źródło: informacja prasowa PRCH