Polska Rada Centrów Handlowych reprezentuje w Brukseli interesy polskiego rynku nieruchomości komercyjnych

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) dostrzegając potrzebę większego zaangażowania w monitorowanie unijnych procesów legislacyjnych dotyczących rynku nieruchomości komercyjnych i ich wpływu na rynek Polski, przystąpiła jako pierwszy polski podmiot do Europejskiej Federacji Nieruchomości (EPF – European Property Federation) stawiając na partnera z 20 letnim doświadczeniem w tym zakresie.

Więcej »