Popyt brutto w pierwszej połowie roku wyniósł 2,24 miliona metrów kwadratowych, co oznacza spadek o 39% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podaż również była ograniczona, choć w pierwszej połowie 2023 roku na rynek trafiła stosunkowo duża ilość powierzchni (2,6 miliona metrów kwadratowych). W budowie znajdowało się tylko 2,13 miliona metrów kwadratowych powierzchni, o 50% mniej niż rok wcześniej. Wskaźnik pustostanów wzrósł do 6,7% na koniec drugiego kwartału. Wolumen transakcji inwestycyjnych w sektorze magazynowym spadł o 30% w pierwszej połowie 2023 roku, osiągając 440 milionów euro. Główne transakcje obejmowały zakup Campus 39 we Wrocławiu przez P3 od Panattoni, zakup 7R Park Poznań East II przez Grupę DWS oraz przejęcie City Logistics Wrocław II przez Trigea Nemovitostni od Panattoni. AXI Immo spodziewa się poprawy w drugiej połowie roku, gdyż ceny powinny się ustabilizować, a kapitał powrócić do sektora. Popyt brutto na powierzchnię magazynową spadł w drugim kwartale 2023 roku do 1 miliona metrów kwadratowych. To najniższy poziom od 2020 roku. Słabszy popyt ze strony graczy e-commerce i pogorszenie ogólnych warunków gospodarczych wpływają na rynek. Wojna na Ukrainie również ma negatywny wpływ. Podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej wyniosła 30,6 milionów metrów kwadratowych, a wskaźnik pustostanów wzrósł do 6,7%. Sytuacja na rynku różni się w zależności od regionu. Niektóre z nich odnotowały wzrost popytu w pierwszej połowie 2023 roku, takie jak zachodniopomorskie, świętokrzyskie, lubelskie i pomorskie. Jednak na największych rynkach magazynowych, takich jak mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, łódzkie i wielkopolskie, odnotowano spadki. Deweloperzy pozostają ostrożni, a dostępność powierzchni różni się w zależności od lokalizacji. Podsumowując, pierwsza połowa 2023 roku była trudna dla polskiego sektora nieruchomości przemysłowych, z ograniczonym popytem i ostrożnością inwestorów. Mimo to, oczekuje się poprawy w drugiej połowie roku, a sytuacja na rynku różni się w zależności od regionu. Popyt na powierzchnię magazynową spadł, podczas gdy podaż była ograniczona. Wskaźnik pustostanów wzrósł, ale nadal są znaczące różnice między regionami. Deweloperzy pozostają ostrożni, ale nawet na rynkach z małą dostępnością powierzchni są w stanie realizować projekty dla odpowiednich klientów.