Zarząd Morskiego Portu Gdynia oraz Tangshan Port podpisały list intencyjny rozpoczynający współpracę w celu wymiany doświadczeń w zakresie zwiększaniu przepływów towarowych w obu portach.

 

Kooperacja pomiędzy portami Gdyni oraz Tangshan poprzez wymianę doświadczeń i dzielenia się najlepszymi praktykami handlowymi, ma skutkować wzmocnieniem konkurencyjności obu portów i podniesienia ich rangi w międzynarodowej sieci transportowej.

Współpraca dotyczy m.in. obszarów organizacji i wdrażania regularnych połączeń pomiędzy Portem Tangshan a Portem Gdynia. Porty planują wymieniać się wiedzą na temat planowanych i realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, które mogłyby się przyczynić do rozwoju wielu linii żeglugowych.

„Celem kooperacji jest wymiana informacji na temat historycznych danych statystycznych dot. przeładunków oraz doświadczeń związanych z prowadzonymi badaniami marketingowymi. Oba porty w ramach swoich strategii rozwojowych wymieniać się będą informacjami na temat nowych technologii, których implementacja przyczyni się do zwiększenia zakresu usług oferowanych kontrahentom oraz do zwiększenia poziomu ich jakości. Jest to dla nas szczególnie istotne w kontekście realizowanej inwestycji Port Zewnętrzny” komentuje Adam Meller, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Ważnym elementem kooperacji jest ścisła współpraca z Tangshan, która docelowo skutkować ma założeniem przedstawicielstwa Portu Gdynia Tangshan, aby jeszcze sprawniej kontynuować współpracę w dziedzinie handlu międzynarodowego, importu oraz ewentualnej potrzeby udostępnienia magazynów.

Porty rozpoczynają również współpracę na rzecz wspólnej promocji o zwiększenia zakresu usług oferowanych kontrahentom oraz do zwiększenia poziomu ich jakości.

„Podpisana umowa dla Portu Gdynia oznacza wiele możliwości, takie jak nowoczesne usługi, zwiększenie wydajności i elastyczności lokalnych firm kooperujących na co dzień z Portem Gdynia” mówi Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Grzegorz Dyrmo.

Podjęta współpraca oparta działaniach wzajemnej promocji oraz wymianie wiedzy o najlepszych praktykach w przyszłości, stanie się zalążkiem nowych wspólnych projektów.

„List intencyjny między portami Gdyni oraz Tangshan stanowi istotny element postępującej integracji gospodarczej z rynkiem chińskim i jest kolejnym krokiem do usprawnienia transportu z Chin” komentuje Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Maciej Bąk.

Kooperacja z Portem Tangshan pozwoli zbudować około portowe zaplecze ekonomiczne. Wpłynie to na rozwój gospodarki morskiej regionu i wprowadzeniu optymalnych standardów oferowanych usług.

 

Źródło: Port Gdynia