Wyniki operacyjne

W czwartym kwartale spółka podpisała nowe umowy najmu obejmujące 205 059 metrów kwadratowych i odnowiła umowy obejmujące 385 501 metrów kwadratowych. W całym 2018 roku wynajęto łącznie 3,06 miliona metrów kwadratowych

Najważniejsze nowe umowy najmu w czwartym kwartale:

20 150 metrów kwadratowych z firmą Maurice Ward Group w Prologis Park Pilsen II w Czechach 25 707 metrów kwadratowych z firmą ID Logistics w Prologis Park Clesud we Francji 21 869 metrów kwadratowych z firmą Transport International Transmec w Isle D’Abeau we Francji 15 986 metrów kwadratowych z firmą Picnic w Prologis Park Eemhaven w Holandii 10 339 metrów kwadratowych z gigantem motoryzacyjnym w Prologis Park Munich Neufahrn w Niemczech

„Nasze portfolio nigdy nie miało się lepiej” – powiedział Ben Bannatyne, Prezes Prologis na Europę. „Popyt jest zdrowy, a my ukończyliśmy nasz wieloletni program sprzedaży wybranych nieruchomości jeszcze przed wyznaczonym terminem, przeznaczając uzyskane w ten sposób przychody na rozwój. Obecnie skupiamy się na wykorzystaniu wzrostu czynszów oraz korzyści płynących ze skali naszej działalności ze szczególnym naciskiem na obsługę klienta skoncentrowaną na dostarczaniu kluczowych rozwiązań.

Zaangażowanie kapitałowe

W czwartym kwartale spółka rozpoczęła 12 nowych inwestycji o łącznej powierzchni 287 783 metrów kwadratowych w Czechach, we Francji, we Włoszech, w Holandii, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii, z czego 31,1 procent stanowiły obiekty typu build-to-suit, a 68,9 procent budynki spekulacyjne.

Natomiast w całym 2018 roku Prologis rozpoczął budowę 15 obiektów typu build-to-suit oraz 22 budynków spekulacyjnych o łącznej powierzchni 918 076 metrów kwadratowych, z czego 47,6 procent jest już wynajętych.

Inwestycje rozpoczęte w czwartym kwartale:

49 700 metrów kwadratowych powierzchni spekulacyjnej w Prologis Park Dirft III w Wielkiej Brytanii 39 400 metrów kwadratowych powierzchni spekulacyjnej w Prologis Park Brno w Czechach 30 176 metrów kwadratowych rozbudowy powierzchni typu build-to-suit w Prologis Park Tilburg w Holandii 22 084 metry kwadratowe powierzchni spekulacyjnej w Prologis Park Siziano we Włoszech

„W czwartym kwartale podaż utrzymywała się na równie wysokim poziomie, jak popyt, co – wraz z niezmiennie niskim poziomem pustostanów – zapewniło stabilny wzrost w odniesieniu do obiektów spekulacyjnych” – dodaje Ben Bannatyne. „Warunki rynkowe pozostają bardzo dobre – podaż dostosowana jest do zróżnicowanego i szerokiego popytu. Według dochodu operacyjnego netto, naszymi najsilniejszymi rynkami są Niemcy, Holandia, Czechy, Włochy, Hiszpania oraz Szwecja.”

Pozostała działalność

W czwartym kwartale 2018 roku Prologis kupił sześć budynków w Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, o łącznej powierzchni 105 367 metrów kwadratowych, oraz sześć gruntów w Czechach, we Francji, we Włoszech i w Holandii, o łącznej powierzchni najmu 218 323 metrów kwadratowych. W całym 2018 roku Prologis nabył budynki o łącznej powierzchni 157 663 metrów kwadratowych oraz grunty o powierzchni 1,7 miliona metrów kwadratowych.

Sprzedano 57 budynków o łącznej powierzchni 1,06 miliona metrów kwadratowych w Niemczech, we Francji, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii i w Hiszpanii. Spółka sprzedała też dziewięć gruntów o łącznej powierzchni najmu 780 698 metrów kwadratowych we Francji, we Włoszech, na Węgrzech i w Polsce. W całym 2018 roku Prologis sprzedał budynki o łącznej powierzchni 1,75 miliona metrów kwadratowych oraz grunty o powierzchni 1,38 miliona metrów kwadratowych.

Na koniec kwartału spółka była właścicielem lub inwestorem, w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture, nieruchomości i projektów deweloperskich o łącznej powierzchni 16,3 miliona metrów kwadratowych w Europie.

 

Źródło: Prologis