„Ogromne doświadczenie Johna oraz naszych nowych kolegów, w połączeniu z wiedzą obecnego zespołu, sprawia, że dysponujemy aktualnie najsilniejszymi kompetencjami na rynku doradztwa inwestycyjnego w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych w Polsce. Decyzja o utworzeniu zespołu dedykowanego tej klasie aktywów ma charakter strategiczny, podyktowany m.in. dynamicznym rozwojem branży e-commerce. Nowy zespół w Savills od pierwszych dni budzi ogromne zainteresowanie rynku, w wyniku czego rozpoczął już realizację pierwszych projektów. Potwierdza to bardzo duże zapotrzebowanie na najwyższej jakości doradztwo wyspecjalizowane w tym obszarze” - mówi Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills w Polsce.

John Palmer posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości. W trakcie zaledwie trzech ostatnich lat doradzał przy transakcjach inwestycyjnych na łączną kwotę ponad miliarda euro. W Savills jako dyrektor zespołu doradztwa inwestycyjnego w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych będzie rozwijał usługi skierowane do inwestorów zainteresowanych nabyciem lub sprzedażą aktywów na rynku nieruchomości logistycznych. Oprócz wsparcia transakcyjnego, zespół będzie oferował usługi doradcze oraz niezależne analizy rynkowe typu underwriting, co jest odpowiedzią na dużą popularność transakcji forward funding w tym sektorze.  John w przeszłości pracował w BNP Paribas Real Estate, gdzie pełnił funkcję dyrektora działu wycen, a następnie objął stanowisko dyrektora działu rynków kapitałowych w sektorze powierzchni przemysłowych i magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej był również dyrektorem na region EŚW działu dedykowanego inwestycjom w sektorze magazynowym w CBRE. Posiada prestiżowy tytuł członka nadzwyczajnego (fellow - FRICS) Królewskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS). Należy także do stowarzyszenia doradców na rynku nieruchomości SIOR (Society of Industrial Office Realtors).

Oprócz Johna Palmera zespół doradztwa inwestycyjnego w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych tworzyć będą Daniel Oponowicz oraz Krzysztof Skrodzki, którzy również dołączyli do Savills.

Daniel Oponowicz na stanowisku dyrektora (Associate Director) w dziale doradztwa inwestycyjnego będzie doradzał przy procesach kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych, specjalizując się w sektorze powierzchni magazynowo-przemysłowych. Przed dołączeniem do Savills pracował jako Associate Director w BNP Paribas Real Estate i Cushman & Wakefield, a wcześniej m.in. w DTZ i Echo Investment. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i posiada licencję zarządcy nieruchomości.

Krzysztof Skrodzki obejmie stanowisko konsultanta w dziale doradztwa inwestycyjnego wzmacniając zespół dedykowany nieruchomościom magazynowym i przemysłowym. Krzysztof będzie uczestniczył przede wszystkim w procesie oceny wartości aktywów i ich potencjału inwestycyjnego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w BNP Paribas Real Estate, JLL i Idea Bank S.A. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i posiada tytuł licencjonowanego rzeczoznawcy majątkowego.

Zespół doradztwa inwestycyjnego w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych będzie funkcjonował w ramach działu doradztwa inwestycyjnego na czele którego stoi Tomasz Buras, który łączy tę funkcję ze stanowiskiem dyrektora zarządzającego Savills w Polsce. Zastępcą dyrektora działu doradztwa inwestycyjnego pozostaje Marek Paczuski, który będzie odpowiadał za realizację projektów inwestycyjnych we wszystkich sektorach rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju oferty w obszarze nieruchomości biurowych i handlowych. Nowy zespół będzie współpracował z pozostałymi liniami biznesowymi w Savills, zwłaszcza ze specjalizującym się w doradztwie dla najemców agencyjnym działem powierzchni magazynowych i przemysłowych.

Sektor nieruchomości magazynowych i przemysłowych cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. Zgodnie z danymi z opublikowanego przez Savills w październiku 2018 r. raportu Think outside the Big Box, na rynkach europejskich w 2017 roku inwestorzy ulokowali w tej klasie aktywów rekordowe 41 mld euro. W Polsce ubiegły rok był już kolejnym, w którym nastąpił systematyczny wzrost obrotów w tym sektorze. Na koniec czerwca 2018 roku wolumen logistycznych transakcji inwestycyjnych wyniósł 337,8 mln euro, co było najlepszym w historii wynikiem tego sektora w Polsce w pierwszym półroczu.

 

Źródło: Savills