Zdolni i efektywni. Panattoni po raz trzeci wzięło udział w projekcie Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki i Zakupów Top 100 Young. Sześcioosobowa grupa studentów uczelni technicznych i ekonomicznych stworzyła rozszerzoną analizę efektywności potencjalnego wdrożenia wybranych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju w obiektach magazynowych i przemysłowych. Raport objął systemy wodne – w obiektach oraz na zewnątrz budynku – systemy oszczędności energii, a także szereg innych rozwiązań jak zielone ściany z mchu zamiast wełny, czy ekologiczne dachy. Zespół dokonał analizy LCC (Life Cycle Cost). Wskazał zalety i wady konkretnych rozwiązań oraz, zestawiając je z kosztami, określił zasadność ich implementacji.

W wyniku pracy zespołu, deweloper rozwinął systemy wykorzystujące szarą wodę i deszczówkę oraz wdrożył w wybranych obiektach nowe materiały ze zmniejszonymi wartościami LZO (lotnych związków organicznych) i śladu węglowego. Jak wskazuje Emilia Dębowska,  Sustainability Manager i: „Współpraca z grupą studentów w ramach programu była bardzo wartościowym i owocnym doświadczeniem. Uczestnicy realizowali zadanie bardzo sprawnie, zawsze pozostając otwartym na merytoryczne i inspirujące dyskusje, które szybko przeradzały się w działanie. Świeże spojrzenie młodych ludzi na wiele procesów i rozwiązań pomogło w rozwinięciu naszej „zielonej” oferty”.

Panattoni docenia młode talenty. Poza cenną wiedzą Panattoni zyskało także nowego członka zespołu. Jeden z uczestników III edycji Top 100 Young – Mirosław Gromek, student logistyki na Politechnice Białostockiej – dołączył do zespołu Sustainability, jako Coordinator i wspiera firmę na rzecz kolejnych „zielonych rewolucji”. Uczestniczy w pracach zarówno na etapie projektowania inwestycji, jak i realizacji kolejnych obiektów powstających zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Panattoni po raz trzeci wzięło udział w programie TOP 100 Young. W poprzednich odsłonach uczestnicy przygotowali raport o koncepcji magazynu idealnego o charakterze spekulacyjnym, a także analizę dotyczącą nowych lokalizacji pod inwestycje przemysłowe w obliczu realizacji koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku z uwzględnieniem rozwoju ośrodków urbanizacyjnych.