Zielony budynek jest powszechnie uważanym wyznacznikiem zrównoważonego rozwoju oraz wysokiego stopnia świadomości społecznej. Przeprowadzone badanie, prezentujące obraz globalny, niewątpliwie zauważa różnice pomiędzy poszczególnymi regionami – wszakże wspólny jest wszędzie wyraźnie widoczny wzrost w nadchodzących latach.

 

Przewidziany wzrost w dużej mierze zostanie napędzony przez kraje, które wciąż rozwijają zielony rynek: Meksyk, Brazylię, Kolumbię, Arabię Saudyjską, Afrykę Południową, Chiny czy Indie, co widoczne jest w znaczącym powiększeniu liczby projektów w dziedzinie zielonego budownictwa, których realizację wspomniane kraje planują.

 

Najważniejsze wnioski raportu można wypunktować w następujący sposób:

-  Globalny rynek zielonego budownictwa ulega podwojeniu co 3 kolejne lata.

-  Właściciele zielonych budynków obserwują średni wzrost wartości na poziomie 7% w stosunku do budynków tradycyjnych.

-  Najlepiej rozwijającym się sektorem zielonego budownictwa jest sektor nieruchomości komercyjnych. Niemal połowa ze wszystkich respondentów (46 %) prognozuje zrealizować zielony projekt biurowy w przeciągu najbliższych trzech lat.

-  Najczęściej wymienianą korzyścią zrównoważonego budownictwa są obniżone koszty operacyjne, ale około 30% badanych za równie ważne uważa: jakość budynku potwierdzoną przez certyfikację, edukację najemców oraz wyższą wartość budynku w momencie sprzedaży.

-  Redukcja zużycia energii elektrycznej jest nadal najważniejszym powodem, dla którego wznoszone są zielone budynki. Na drugim miejscu plasuje się oszczędność zasobów, a następnie zmniejszenie zużycia wody.

 

Terri Wills, CEO w WorldGBC, podsumowuje:

– Green Building Councils i ich członkowie na całym świecie odegrają kluczową rolę w utrzymaniu dynamiki tempa rozwoju przewidzianego dla zielonego budownictwa. Ich przywództwo i profesjonalizm będą istotne w ustawicznym realizowaniu społecznych i gospodarczych korzyści dla środowiska naturalnego, oferowanych przez zielone budynki.

 

pełny raport dostępny jest na stronie: http://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/World-Green-Building-Trends-2016-SmartMarket-Report-FINAL.pdf