„Hiszpania to nie tylko słoneczne plaże i letnie wakacje. Często zapomina się, że jest to drugi najwięk-szy kraj w Unii Europejskiej, jak również piąty największy i stabilny rynek UE. Strategiczne umiejsco-wienie nowych parków było dla nas kluczowe. Zarówno Walencja, jak i Vitoria, to obszary, które mo-żemy uznać za ośrodki logistyki i nowoczesnego przemysłu. Korzystają z położenia na przecięciu dwóch największych europejskich korytarzy. Gotowość miejscowych gmin do inwestowania w moder-nizację nieruchomości biznesowych oraz ich determinacja w tym zakresie również odegrały ważną rolę w procesie podejmowania przez nas decyzji, podobnie jak popyt na zaawansowane technologicznie i ekologiczne hale, który obecnie przekracza podaż w Hiszpanii” mówi Milan Kratina, Dyrektor Gene-ralny Accolade.

 

Pierwszy projekt, którego powierzchnia wynosi 33 000 metrów kwadratowych, znajduje się w strefie przemysłowej w zachodniej części miasta Vitoria-Gasteiz – stolicy Kraju Basków. Vitoria, tak jak cały Kraj Basków, jest położona na trasie tak zwanego korytarza atlantyckiego, a region ten przez wielu uznawany jest za bramę umożliwiającą handel z Europą Zachodnią. Kraj Basków to jeden z najbogat-szych i najbardziej rozwiniętych obszarów nie tylko w samej Hiszpanii, ale również w całej UE. Na niewielkim obszarze znajduje się 80% przemysłu ciężkiego i 45% przemysłu motoryzacyjnego tego kraju. Swoje siedziby otworzyły tu również niektóre ważne hiszpańskie stowarzyszenia branżowe. Go-spodarka tego regionu generuje PKB równe PKB całej Serbii, dlatego też uznaje się go za jeden z fun-damentów przemysłu europejskiego. Przyszli najemcy będą mogli skorzystać z lotniska towarowego w Vitorii, portu w baskijskim Bilbao, który oferuje doskonałe połączenia z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, bliskiego sąsiedztwa najważniejszych miast na północy Hiszpanii i Francji, jak również dużej liczby wykwalifikowanych pracowników, ciągnących do Vitorii z całej Hiszpanii.

 

Druga inwestycja znajduje się w Walencji, trzecim co do wielkości mieście Hiszpanii i regionie, który pod względem generowanego PKB jest równy gospodarce Ukrainy. Miasto to znajduje się na środku tak zwanego korytarza śródziemnomorskiego i od lat jest ważnym ośrodkiem logistycznym. Nieodzowną rolę odgrywa tutaj czwarty co do wielkości port europejski, który określa się mianem bramy między Ameryką Łacińską a Afryką Północną. W pierwszej fazie inwestor z Czech rozbuduje infrastrukturę o kolejne 20 000 metrów kwadratowych, uzyskując trzy miliony metrów kwadratowych powierzchni logistycznej. Oprócz portu przyszli najemcy kompleksu w południowej części miasta będą mogli korzystać również z bliskiego sąsiedztwa ważnych dróg, lotniska towarowego i faktu, iż 30% rynku hiszpańskiego znajduje się w odległości mniej niż trzech godzin jazdy.

 

„Miejscowi mają jasne wyobrażenie, w którym kierunku powinna podążać branża. Najważniejsze są dla nich inwestycje w modernizację całego obszaru z silnym naciskiem na łagodne podejście do otaczającego nas świata i innowacyjny aspekt projektów. W końcu, zgodnie z rankingiem Międzynarodo-wej Federacji Robotyki (International Federation of Robotics), Hiszpania już znajduje się w pierwszej trójce krajów europejskich pod względem automatyzacji i cyfryzacji. Wartości, dzięki którym zbudo-waliśmy jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie i najbardziej ekologicznych portfolio hal przemysłowych w Europie, są bezpośrednio związane z ideałami miejscowych gmin. Inwestycje w zrównoważony rozwój wspomagają w istotnym stopniu działalność biznesową, a ich podejście do inwestorów zagranicznych jest na najwyższym poziomie. Jednocześnie spółki krajowe i zagraniczne są świadome tego, że hale, w których prowadzą działalność, zostały zbudowane głównie w okresie przed kryzysem w 2008 roku. Czujemy nie tylko wsparcie ze strony lokalnych instytucji, ale również popyt ze strony ważnych graczy z branży logistyki i e-commerce w Hiszpanii” dodaje Kratina.