Nowe zezwolenia otrzymała m.in. firma Tymbark-MWS – lider na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej – na rozbudowę istniejącego zakładu przetwórstwa warzyw i owoców. Kolejne zezwolenia trafiły do firmy Inventive Solution Sp. zoo zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych  oraz do spółki z branży farmaceutyczno-spożywczej -  ZITO Chudy i  Wspólnik .

 

W mijającym roku WMSSE wydała 11 pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Inwestorzy zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości blisko 426 mln zł oraz utworzenie 615 nowych miejsc pracy. Strefa powiększyła się o 42,5 ha dodatkowych terenów inwestycyjnych i obecnie zajmuje obszar 1057,4 ha i składa się z 30 podsterf.

 

Największe inwestycje 2015 roku  to: 

-  „Paged – Sklejka” S.A. w Morągu, która wybuduje nową  halę  produkcyjną  oraz rozbuduje  istniejące obiekty  do produkcji sklejki. Firma poniesie nakłady inwestycyjne na poziomie co najmniej 151,7 mln zł i utworzy 110 nowych miejsc pracy.

-  Żuławska Fabryka Mebli Sp. z o.o., która w Elblągu zainwestuje w  rozbudowę zakładu produkcji frontów MDF. W wyniku inwestycji poniesione zostaną nakłady w wysokości, co najmniej 75,0 mln zł i utworzonych będzie co najmniej 170 nowych miejsc pracy.

 

źródło: http://www.wmsse.com.pl/