Miniony rok pod względem wielkości wynajętej powierzchni magazynowej był rekordowy w historii MLP Group. Grupa zawarła umowy najmu (w tym warunkowe oraz przedłużenia) na łącznie 256 tys. m2 powierzchni. Z tego blisko 195 tys. m2 dotyczyło umów podpisanych z nowymi klientami. Szczególnie udany był ostatni kwartał 2014 r., w którym Grupa podpisała warunkowe umowy najmu na łączną powierzchnię 158,4 tys. m2. Na koniec minionego roku łączna, wynajmowana i wybudowana przez MLP Group powierzchnia magazynowa wyniosła ponad 357,1 tys. m2, dla porównania na koniec 2013 roku powierzchnia ta wyniosła 303,7 tys. m².

Z grona realizowanych w ubiegłym roku projektów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 71,9 tys. m², Grupa zakończyła budowę projektów o powierzchni 54 tys. m². W ramach bieżących projektów konsorcjum zamierza wybudować łącznie w parkach logistycznych: MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Poznań Zachód i MLP Teresin, ponad 174 tys. m2 powierzchni.