Z badania wynika, że prawie sześciu na dziesięciu przedstawicieli branży ocenia obecne warunki biznesowe jako lepsze lub takie same jak rok temu, w porównaniu do 44% w 2023 roku. "Wzrosło znaczenie m.in. umiejętności pracowników w Polsce na tle UE – 62% respondentów oceniło je jako lepsze niż przeciętne. Rok temu było to 42%." Z kolei pozytywna ocena szybkości prowadzenia operacji w łańcuchu dostaw urosła do 46%.

Po raz pierwszy od edycji 2018/2019 wartość wskaźnika Confidence Index przełamała barierę 50 punktów, co oznacza poprawę nastrojów w sektorze.

W 2024 roku presja ekonomiczna wydaje się słabnąć, a poziom inflacji w Polsce jest znacząco niższy niż w poprzednich latach. Wyniki PKB za I kwartał 2024 roku oraz jego prognoza na resztę roku są pozytywne. "Zwłaszcza dostawcy usług logistycznych z ostrożnym optymizmem patrzą na nadchodzący rok, pomimo wielu wyzwań rynkowych, w tym wzrostu kosztów pracy i niekorzystnych zmian kursów walut," mówi Michał Śniadała z CBRE.

W ubiegłym roku 56% respondentów uznało obecną sytuację biznesową za trudniejszą. W tym roku, 56% ocenia warunki jako lepsze lub takie same. Dodatkowo, dla 4% respondentów warunki biznesowe są znacznie korzystniejsze, w przeciwieństwie do braku takiej opinii w zeszłym roku.

Najbardziej pozytywny wpływ na wyniki firmy w Polsce ma obecnie przepustowość transportu (39%), a następnie wielkość powierzchni magazynowej (33%). Na koniec I kwartału 2024 roku Polska oferowała ponad 32,1 mln m² magazynów. Negatywne czynniki to wzrosty cen paliw i energii oraz wyższe koszty pracy.

Rok 2023 był czasem wyzwań na rynku magazynowym, ale w ostatnich miesiącach obserwujemy poprawę nastrojów. "56% firm widzi zwiększone zapotrzebowania na powierzchnię logistyczną w 2024 roku, ale liczy się z pewnymi wyzwaniami związanymi z jej pozyskaniem," mówi Bartłomiej Hofman z P3 Logistic Parks.

Respondenci badania Confidence Index 2024 ocenili umiejętności pracowników w Polsce (62%) oraz szybkość prowadzenia operacji w łańcuchu dostaw (46%) jako wyższe niż średnia w UE. Polska jest postrzegana jako przeciętna pod względem kosztów działalności łańcucha dostaw, ale zgodna ze średnimi europejskimi pod względem atrakcyjności inwestycyjnej i jakości powierzchni logistycznej.

Siódma edycja badania Confidence Index 2024, przeprowadzona przez Analytiqa w okresie marzec-maj 2024 roku, objęła 50 respondentów z firm logistycznych oraz producentów i sprzedawców detalicznych.